1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Hlávkova kolej - možnost ubytování pro akademický rok 2023/24

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT je možné nejpozději do 5. 4. 2023 požádat o ubytování v Hlávkově koleji v akademickém roce 2023/2024.

Místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladé akademické či vědecké pracovníky (i ty, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

Vzor přihlášky v elektronické podobě najdete na adrese https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni. Vyplněný originál žádosti včetně vyjádření a podpisu přednosty prosím doručte nejpozději do 5. 4. 2023 na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK, které předloží žádost k podpisu děkanovi.

S případnými dotazy je možno se obracet na Ing. Richarda Jiráska: richard.jirasek@ruk.cuni.cz


 

Hodnocení: spravovat