1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Historie 1. LF UK

josmart 30.08.2016

Historie 1. lékařské fakulty

48614Univerzita Karlova v Praze (vysoké učení pražské - "studium generale"), která je nejstarší středoevropskou univerzitou, byla založena 7. dubna 1348. V Praze při metropolitním chrámu sv. Víta bylo však již asi v roce 1215 založeno tzv. "studium particulare" (vyšší katedrální, biskupská škola), ze kterého se král Václav II. snažil v r. 1294 vytvořit vysoké učení (univerzitu).


jfran 03.06.2015

Děkani lékařské fakulty UK

48620Výuka medicíny na pražské univerzitě byla zahájena pravděpodobně ihned po jejím založení. Doklady o prvních zkouškách z medicíny jsou již z roku 1353. Zhruba po dvě desetiletí fungovala ale víceméně jen formálně a výuku pro nepatrný počet studentů zajišťovali první profesoři, jmenovaní z královských lékařů, ve svých příbytcích. K ustavení lékařské fakulty jako samostatné korporace v rámci pražského vysokého učení však došlo až později. Jedním z projevů této samostatnosti bylo zvolení děkana. V čele lékařské fakulty stál děkan od konce 60. let 14. století.


jfran 19.08.2015

Znak 1. lékařské fakulty

48610Heraldické znamení pelikána s mláďaty je jednou z často užívaných alegorií lékařství. Tato symbolika pochází ze středověkých bajek o zvířatech. Podle nich se chování pelikánů vyznačuje velkou obětavostí: chrání svá mláďata před vyhladověním tím, ze si svým zobanem zraňují kůži na hrudi a své potomky vlastní stékající krví sytí. 

 


počet zobrazení: 128487 poslední aktualizace: 30.08.2016
zavřít