1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Granty a projekty

mjust 06.03.2017

GA ČR – Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu na r. 2018

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž pro grantové projekty – projekty základního výzkumu -
Standardní, juniorské a mezinárodní (Německo, Taiwan, Korea)mjust 05.12.2016

GA UK - Průběžné a závěrečné zprávy

Stanovení termínů pro podání žádosti o pokračování řešení projektu a závěrečné zprávy u projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy


mjust 14.10.2016

Neuron Impuls

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k podání nové soutěže na rok 2017 Neuron Impuls.


mjust 23.01.2017

Termíny grantových agentur

Zde jsou uvedeny poslední známé termíny grantových agentur, které slouží pro informaci.
Ihned po vyhlášení nových termínů je soubor aktualizován.
Pokud není stanoven termín odevzdání na grantové oddělení 1. LF UK,
je lhůta pro odevzdání kompletní přihlášky 7 dnů před termínem příslušné grantové agentury.
Před podáním přihlášky je u všech projektů bezpodmínečně nutná včasná konzultace na Grantovém oddělení.


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 27677 poslední aktualizace: 06.03.2017
Projekty EU eu
zavřít