1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Granty a projekty

mjust 26.10.2017

Vyhlášení 15. kola vnitřní grantové soutěže UK pro rok 2018

Grantová agentura UK vyhlásila 15. kolo výběrového řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy pro rok 2018.


mjust 26.07.2017

Informace - Schéma vyhlášení/uzavření výzev ERC v roce 2017 a 2018 tak jak byly zveřejněny ERCEA

Pro informaci zveřejňujeme schéma vyhlášení/uzavření výzev ERC v roce 2017 a 2018 tak jak byly zveřejněny ERCEA.


mjust 29.08.2017

Termíny grantových agentur

Zde jsou uvedeny poslední známé termíny grantových agentur, které slouží pro informaci.
Ihned po vyhlášení nových termínů je soubor aktualizován.
Pokud není stanoven termín odevzdání na grantové oddělení 1. LF UK,
je lhůta pro odevzdání kompletní přihlášky 7 dnů před termínem příslušné grantové agentury.
Před podáním přihlášky je u všech projektů bezpodmínečně nutná včasná konzultace na Grantovém oddělení.


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 30749 poslední aktualizace: 26.10.2017
Projekty EU eu
zavřít