1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Granty a projekty

mjust 20.04.2017

Vyhlášení druhého kola programu Primus

Druhé kolo programu Primus bylo vyhlášeno Opatřením rektora – OR č. 19/2017 Zásady soutěže Primus, které byly zveřejněny na stránce http://www.cuni.cz/UK-8121.html. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně.
mjust 23.01.2017

Termíny grantových agentur

Zde jsou uvedeny poslední známé termíny grantových agentur, které slouží pro informaci.
Ihned po vyhlášení nových termínů je soubor aktualizován.
Pokud není stanoven termín odevzdání na grantové oddělení 1. LF UK,
je lhůta pro odevzdání kompletní přihlášky 7 dnů před termínem příslušné grantové agentury.
Před podáním přihlášky je u všech projektů bezpodmínečně nutná včasná konzultace na Grantovém oddělení.


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 28085 poslední aktualizace: 20.04.2017
Projekty EU eu
zavřít