1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

GAMA 2 UK - vyhlášení 4. kola interní soutěže

Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje 4. kolo interní soutěže GAMA 2 UK, jehož cílem je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití.

Důležité termíny a informace:

17.05.2021

vyhlášení 4. kola interního výběrového řízení

do 31. 5. 2021 (12:00 hod)

zaslat anotaci záměru na email gama2@ruk.cuni.cz a domluvit si povinnou konzultaci v termínu 1. nebo 2. 6. 2021, v kopii též pro informaci 1.LF na e-mail: martina.venhauerova@lf1.cuni.cz

1. a 2. 6. 2021

konzultovat dílčí projekt (podmínka účasti v soutěži)

do 9. 6. 2021

konzultovat draft žádosti na grantovém oddělení 1.LF a osobní náklady na personálním oddělení 1.LF

do 11. 6. 2021

zaslat draft žádosti ke kontrole

16. 6. 2021 (16:00 hod)

termín pro podání projektů do 4. kola interního výběrového řízení na email gama2@ruk.cuni.cz (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT/CUIP), v kopii též na e-mail: martina.venhauerova@lf1.cuni.cz

24. 6. 2021 (16:00 hod)

osobní prezentace dílčích projektů - prezentace před členy Rady pro komercializaci UK (v případě příznivé epidemiologické situace naživo)

červenec 2021

výsledky 4. kola interního výběrového řízení

září 2021

začátek realizace podpořených dílčích projektů

V příloze naleznete vyhlášení soutěže, základní informace o soutěži a formulář dílčího projektu. Veškeré podrobnosti, soubory ke stažení a všechny závazné dokumenty jsou pak dostupné na webových stránkách CPPT (www.cppt.cuni.cz). Zájemci o účast se dle instrukcí zaregistrují na konzultaci a zašlou anotaci záměru nejpozději do 31. 5. 2021. Toto je podmínkou účasti v soutěži.

V případě zájmu o účast je postup následující:

1. seznamte se se závaznými dokumenty;

1. do 31. 5. 2021 12:00 hod zašlete anotaci Vašeho záměru na email gama2@ruk.cuni.cz a domluvte si termín/čas povinné konzultace (1. a 2. 6. 2021), která je zásadní pro správné vyplnění formuláře dílčího projektu. Prosíme, nenechávejte domluvu na poslední chvíli. Vaši anotaci zašlete pro informaci též v kopii na e-mail: martina.venhauerova@lf1.cuni.cz;

2. konzultace dílčího projektu s CPPT/CUIP ;

3. projednejte záměr na grantovém oddělení 1. LF UK s pí. Martinou Venhauerovou, e-mail: martina.venhauerova@lf1.cuni.cz, tel. 224964591 a osobní náklady na personálním oddělení s pí. Ivou Sekulovou, e-mail: iva.sekulova@lf1.cuni.cz, tel. 224964341;

4. do 11. 6. 2021 zašlete ke kontrole kompletní draft projektové žádosti na email gama2@ruk.cuni.cz;

5. odešlete kompletně vyplněný formulář dílčího projektu (do 16. 6.2021 16:00 hod) v elektronické podobě na email: gama2@ruk.cuni.cz, v kopii též na e-mail: martina.venhauerova@lf1.cuni.cz.

Kontakt: CPPT, Ivana Sýkorová (776 007 130), ivana.sykorova@ruk.cuni.cz

Podrobnosti: www.cppt.cuni.cz

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu Opatření děkana č. 8/2012 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni. Tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky.

                                                                                                           doc. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D
                                                                                                           proděkanka pro grantovou problematiku

 

Hodnocení: spravovat