1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vznik pracovního poměru


ejano 31.08.2016

Osobní dotazník

 


pbern 31.08.2016

Popis pracovní činnosti -prázdný formulář

Zde naleznete ke stažení formulář popisu prac. činnosti pro zaměstnance 1. LF UK

ejano 31.08.2016

Popisy pracovní činnosti akad. a ostatních pracovníků (předepsané) v souvislosti s Vnitřním mzdovým předpisem UK

Zde jsou přiloženy popisy pracovní činnosti pro akademické pracovníky - AP1, AP2, AP3, AP4, L1, L2 a vědecké pracovníky VP1, VP2, VP3. Rovněž zde naleznete prázdný formulář popisu pracovní činnosti pro ostatní zařazení - instruktor výuky, sekretářky, knihovnice, laborantky aj. Konkrétní popis pracovní činnosti musí odpovídat dané třídě dle katalogu prací a název druhu práce musí být přechýlen.

ejano 06.05.2013

Potvrzení o srážce zdravotního pojištění z minimální mzdy

Noví zaměstnanci, kteří u 1. LF UK nebudou uplatňovat odpočitatelné položky jsou povinni dodat mzdové účtárně potvrzení o srážení zdravotního pojištění dle zákona ČNR ze dne 20. 11. 1992 č. 592/1992 Sb., v platném znění.

Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 5687 poslední aktualizace: 31.08.2016
zavřít