1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Sociální fond

pbern 01.02.2017

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

Zde naleznete formulář Předběžné registrace žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a formulář Žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby ve  smyslu Opatření děkana č. 13/2006, v platném znění.


ejano 14.02.2017

Příspěvek zaměstnavatele na stravování

V souvislosti s Opatřením tajemnice č. 4/2007, kterým se vydává směrnice o poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců, dle  článku III. "Přiznání a úhrada" bod 1., uplatní zaměstnanec osobně nebo prostřednictvím zaměstnance pověřeného vedoucím pracoviště požadavek na příspěvek na stravování. V příloze naleznete  formulář o hodnotě stravenek a způsobu realizace hrazení.

ejano 31.08.2016

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění

V příloze najdete formulář pro žádost o příspěvek zaměstnavatele, která je současně žádostí o změnu výše příspěvku, nebo informací o změně údajů

Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 4090 poslední aktualizace: 14.02.2017
zavřít