1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Různé

josmart 31.08.2016

Předkalkulace úkolu doplňkové činnosti

Formulář ke stažení ve formátu XLS stáhnete ZDE.


ejano 31.08.2016

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot

V příloze je návrh textu dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot. V bodě II. dohody je nutné konkretizovat hodnoty, které jsou svěřeny zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Návrh dohody posílá pracoviště v elektronické podobě ekonomovi fakulty, příp. vedoucí hospodářského oddělení.


josmart 20.10.2016

Ceník pro nákup tonerů

Ceník tonerů platný od 19.10.2016 do 15.10.2018 najdete ZDE.


 


matejkov 07.03.2014

Formulář odměny pokusným osobám

Formulář odměny pokusným osobám


pbern 20.05.2014

Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti o účasti na důchodovém spoření

V této příloze naleznete formulář pro účastníky II. pilíře Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření i s poučením.

pbern 15.11.2016

Zápis o předání pracovního místa/funkce

V příloze naleznete formulář zápisu o předání pracovního místa/funkce

ejano 31.08.2016

Změnový list pro zaměstnance 1. LF UK

Zde najdete formulář pro hlášení změn v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů

magda 11.11.2016

Plná moc k vyzvednutí stravenek

Plná moc k vyzvednutí stravenek ke stažení ZDE.

josmart 06.05.2013

Žádanka na telefonní linku, návod na vyplnění žádanky a informace o hlasové schránce

Informace pro uživatele pobočkových telefonních linek: V případě potřeby nové telefonní linky, změny údajů (změny jména, oprávnění, místnosti apod.), přeložení linky nebo zrušení linky je nutné vyplnit žádanku, kterou najdete v příloze současně s návodem na její vyplnění. Přikládáme také příručku uživatele schránky hlasové pošty.

ejano 31.08.2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jako zaměstnanec 1. LF UK budete vykazovat odbornou publikační činnost, vyplňte „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ pro účely evidence publikačních aktivit na 1. LF UK. Souhlas nutno vyplnit ve trojím vyhotovení dle rozdělovníku.
josmart 06.05.2013

Zákon o střetu zájmů - čestné prohlášení veřejného funkcionáře

Čestné prohlášení veřejného funkcionáře související se zákonem o střetu zájmů naleznete v tomto článku.


josmart 11.05.2017

Formuláře darovacích smluv

Dle zákona o registru smluv 340/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 2016, se upravují podmínky účinnosti některých smluv a uveřejňování smluv prostřednictvím registru smluv. Níže jsou uvedené všechny nové verze darovacích smluv včetně informací.  Při výběru dbejte, prosím, na rozlišení mezi věcným a peněžitým darem. Vyberte též patřičnou verzi smlouvy dle hodnoty daru. Pro snadnější orientaci vyplývá obojí z názvu jednotlivých dokumentů.Pokud by pro Vaše účely nebyla vhodná žádná z těchto smluv nebo máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte právní oddělení.


magda 07.05.2013

Plná moc

Plná moc k převzetí prostředků v pokladně

pbern 31.08.2016

Dodatková dovolená

V příloze naleznete všechny materiály týkající se pouzení nároku na dodatkovou dovolenou zaměstnanců 1. LF UK

Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 12560 poslední aktualizace: 11.05.2017
zavřít