1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Mzdové záležitosti

ejano 15.02.2017

Nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2017 na 11.000,- Kč dochází i ke změně hranic zaručené mzdy. Zaručená mzda je součet tarifu a osobního příplatku a případně příplatku za vedení. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí se do zaručené mzdy nezapočítává. Úprava výše zaručené mzdy se aktuálně týká pouze mzdových tříd 1-12, AP1 a L1.
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí se od 1. 1. 2017 zvyšuje na 1.100,- Kč měsíčně při plném pracovním úvazku. V příloze najdete upravenou tabulku hranic mzdových tříd, včetně minimálních hranic pro zaručenou mzdu.


pbern 09.09.2016

Docházka

V souvislosti s Opatřením tajemnice č. 2/2012, kterým se vydává Metodický pokyn k vykazování evidence pracovní doby na 1. LF UK uveřejňujeme formuláře, který mohou nahradit knihu příchodů a odchodů (s uvedením vzorového řádku), a to i pro dvě místa výkonu práce (Vestec a Praha).

ejano 30.12.2016

Výkaz přesčasových hodin (práce nad sjednanou kratší pracovní dobu)

Zde naleznete výkaz přesčasových hodin (případně práce nad sjednanou kratší pracovní dobu). Při sjednané kratší pracovní době zaměstnance je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu zaměstnavatele (to zn., že při stanovené 40 hodinové týdenní pracovní době je prací přesčas až 41. hodina). Při práci nad sjednanou kratší týdenní pracovní dobu vyplňujte pouze první čtyři sloupce, tj. po sloupec "Počet hodin vč. přestávek v práci".

ejano 06.09.2016

Mimořádná odměna pro zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektů

Zde naleznete formulář pro přiznání mimořádných odměn pro zaměstnance fakulty, kteří se podílejí na řešení projektů

ejano 15.02.2017

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

S účinností od 1. 1. 2007 dochází ke změně ve vymezení ztíženího pracovního prostředí. Toto prostředí je uvedeno v § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Na 1. LF UK by se vyplácení příplatků za práci ve ztížením pracovním prostředí mohlo týkat pouze zaměstnanců, kteří jsou vystaveni v rámci práce pro 1. LF UK ztěžujícím vlivům uvedeným v informaci. S účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 činil tento příplatek 990,- Kč měsíčně při celém úvazku.
S účinností od 1. 1. 2017 činí tento příplatek 1.100,- Kč měsíčně při celém úvazku.


ejano 09.05.2013

Měsíční evidence pracovní doby

Zde naleznete formulář pro měsíční evidenci pracovní doby. Název pracoviště a měsíc zpracování uveden k doplnění v záhlaví. Rozvržení pracovní doby je uveden k doplnění v zápatí dokumentu.

ejano 30.08.2016

Žádost o poskytnutí volna z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203, odst. 2, písm. f) zákoníku práce

Přílohou Opatření děkana č. 1/2007, kterým se vydává metodický pokyn pro vybrané případy pobytu zaměstnanců 1.LF UK mimo místo výkonu práce v době, na kterou připadá stanovená pracovní doba zaměstnance (o výjezdech zaměstnanců), je žádost o poskytnutí volna v souladu  s § 203, odst. 2, písm. f) zákoníku práce

ejano 14.11.2017

Výkaz pro Anglickou paralelku

Zde najdete formulář měsíčního výkazu odpracovaných hodin pro studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce (Anglickou paralelku).

Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 9102 poslední aktualizace: 14.11.2017
zavřít