1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Petra Průchová
tel.: 224 964 422

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571

agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


 

espli| tisk | spravovat

Formuláře ke stažení

Formuláře lékařských žádostí, které jsou k dispozici v systému ministerstva zdravotnictví EZP https://ezp.mzcr.cz/ odkaz formuláře lékařských žádostí, kde si vyberete příslušný formulář žádosti, vyplníte, vytisknete a s požadovanými přílohami zašlete na adresu: OSCV 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Jedná se o tyto formuláře:

  • Žádost o zařazení do základního oboru pro lékaře a zubní lékaře
  • Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene
  • Žádost o započítání odborné praxe nebo její části absolvované v jiném oboru specializace
  • Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na LF (převedení lékaře z MZ/IPVZ na LF)
  • Formulář přihlášky k atestační zkoušce (v tištěné podobě je k dispozici na příslušných odděleních specializačního vzdělávání LF). Vyplněný formulář přihlášky k atestaci posíláte na LF, kde je vypsán termín atestace!

Poplatek za vydání logbooku je stanoven ve výši 200 Kč: platbu zasílejte na účet 1. LF UK, KB Praha, č. účtu: 43-4187780227/0100, variabilní symbol: 9003246500. Na základě kopie bankovního příkazu Vám bude logbook zaslán poštou na Vaši kontaktní adresu nebo je možné jej vyzvednout osobně  na Oddělení specializačního vzdělávání (pondělí - čtvrtek 7.30-16.15, pátek 7.30-15.00). Za vystavení průkazu odbornosti LF poplatek nevybírají.

Poplatek za uznání praxe je stanoven ve výši 200 Kč: platbu zasílejte na účet 1. LF UK, KB Praha, č. účtu: 43-4187780227/0100, variabilní symbol: 9003246502.

Další formuláře ke stažení:

Přihláška na vzdělávací akce na 1. LF UK

Přihláška na test na 1. LF UK

Formuláře v EZP   

Žádost o započítání doby výkonu povolání v době doktorského studia

Žádost o započítání zahraniční praxe


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 26262 poslední aktualizace: ehall, 13.07.2017
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít