1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

pbern 03.01.2017

Příloha k dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr pro docenty a profesory

Pro účely Registru docentů a profesorů požadovaného dle § 87 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je povinnost zaměstnavatele získat údaje uvedené v dotazníku, a to od 1.1.2017 i u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.


ejano 30.08.2016

Návrh na uzavření DPP a DPČ s výkonem práce v rizikovém prostředí

V příloze naleznete formulář "Návrh na uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti". Tento formulář je potřeba vyplnit před uzavřením DPP nebo DPČ v případě, že půjde o výkon práce v rizikovém prostředí.


pbern 31.08.2016

Dohoda o provedení práce

Zde naleznete ke stažení formulář dohody o provedení práce a přílohy

Sjednaný rozsah práce v hodinách může být uzavřen na max. 300 hodin v jednom kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele t.j. celou Univerzitu Karlovu (UK) v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Při zúčtování odměny (odměn z více dohod o provedení práce u UK) přesahující částku 10.000,- Kč v měsíci je zaměstnanec účasten pojištění ve smyslu § 7a zák. 187/2006 Sb. Při skončení dohody o provedení práce se dostavte na personální odd. za účelem vydání potvrzení o zaměstnání.


pbern 01.09.2016

Dohoda o pracovní činnosti

Zde naleznete ke stažení formulář dohody o pracovní činnosti a přílohy. K tomuto typu dohod je nutné doložit potvzení o tom, že hlavní zaměstnavatel provádí srážky zdravotního pojištění dle zákona ČNR č. 592/1992 Sb., v platném znění.

V souvislosti s Opatřením děkana č. 24/2007, kterým se vydává „Pracovní řád“, článkem III., bodem 4, který se týká vstupních lékařských prohlídek uvádíme následující:
Zaměstnanec se musí podrobit vstupní lékařské  prohlídce u lékaře závodní preventivní péče v případě, že půjde o výkon práce v rizikovém prostředí.

Max. průměrný rozsah prac. doby v týdnu je:

  • 20 hod při stanovené týdenní pracovní době 40 hod.
  • 18,75 hod. při nepřetržitém pracovním režimu
  • 19,375 hod. při dvousměnném pracovním režimu

Při skončení dohody o pracovní činnosti se dostavte na personální odd. za účelem vydání potvrzení o zaměstnání.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 7616 poslední aktualizace: 03.01.2017
zavřít