1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mhola| tisk | spravovat

Formulář Škoda na odložených věcech a čestné prohlášení

Pokud vznikne studentovi škoda, je třeba uplatnit její nárok u fakulty. Vyplněný formulář student podepíše přiloží doklady o vzniku škody (včetně protokolu z Policie ČR) a odevzdá do podatelny 1. LF UK,  Kateřinská 32, přízemí.

                                        

 

                                       

                                      Varování a upozornění studentům 1. LF UK

V areálu 1. LF UK došlo v posledních dnech k nárůstu počtu odcizení osobních věcí, finančních prostředků a zejména dokladů a průkazů studentů. Tyto doklady mohou být následně zneužity a škody několikanásobné. Odcizením průkazu studenta (ISIC karty) a jejím následným neoprávněným použitím např. ke vstupu do dalších objektů nebo jejich částí, je ohrožen majetek studentů, pracovníků a komplexně 1. LF UK, zejména vybavení učeben, přednáškových sálů a podobně.

Žádám Vás tímto o maximální zvýšení opatrnosti při odkládání a ponechávání Vašich věcí bez patřičného dohledu a na nekontrolovatelných místech. Lze doporučit, abyste si ve vlastním zájmu průběžně kontrolovali osobní věci a doklady. Současně Vás vyzývám k obezřetnosti při vstupech do jednotlivých objektů a prostor 1. LF UK tak, abyste nevědomky neumožnili přístup neznámým a neoprávněným osobám.

Pokud zjistíte, že došlo ke ztrátě nebo odcizení Vašich osobních věcí a dokladů, neprodleně se obraťte přímo na Policii ČR - Obvodní ředitelství Praha II - Místní oddělení Nové Město Vyšehradská 1711/20, Praha 2 k nahlášení této události a sepsání protokolu. Souběžně sdělte informaci o ztrátě nebo odcizení průkazu studenta (ISIS karty) nebo dokladu o studiu (INDEX) studijnímu oddělení (i elektronicky).

Formulář i pokyny pro následné uplatnění náhrady škody jsou zveřejněny na úřední desce 1. LF UK.

V Praze dne 25. ledna 2012

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

děkan 1. LF UK v Praze


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 4171 poslední aktualizace: mhola, 07.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít