1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ipese| tisk | spravovat

Formulář Projektu pokusů - Odborná komise pro práci s pokusnými zvířat

Vyplňují se nově pouze formuláře "Žádost o schválení projektu pokusů" a "Netechnické shrnutí projektu".

Přílohy žádosti:

a) netechnické shrnutí projektu pokusů,

b) doložení kvalifikace (kopie osvědčení o odborné způsobilosti) vedoucího a zástupce vedoucího projektu pokusů

c) veterinární podmínky pro provádění pokusů na pokusných zvířatech stanovené příslušnou krajskou veterinární správou v případech uvedených v jiném právním předpise (zákon č. 166/1999 Sb., vet. zákon). Netýká se fakultních řešitelů. Mimofakultní řešitelé musí žádat MěVS o stanovení těchto podmínek (termín vyřízení je do 30 dnů)

 

Upozornění pro žadatele o schválení projektů pokusů, aby neopomněli při žádostech o grantové projekty zahrnout do finančních požadavků také dostatečné množství prostředků na laboratorní zvířata.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 7597 poslední aktualizace: mjust, 01.03.2017
Hodnocení: (hodnotilo 15 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít