1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Fond mobility - zimní semestr 2019/2020

Cílem Fondu mobility je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  • studium zahraničních studentů na UK
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Podrobné informace naleznete na stránkách RUK: http://www.cuni.cz/UK-43.html

Finance se poskytují pouze na budoucí mobilitu, nikoliv zpětně. Fond Mobility pokrývá max. 50% celkových nákladů.

Pobyt musí být nejméně jeden měsíc dlouhý. Žádosti na krátkodobé pobyty (konference, workshopy, týdenní letní školy, atd.) budou zamítnuty.

Kromě vyplnění žádosti je nutné přiložit akceptační, motivační a doporučující dopis. Bez těchto dokumentů bude žádost automaticky zamítnuta.

Fakultní termín odevzdávání přihlášek je dříve než termín rektorátní, pro tuto výzvu byl stanoven na úterý 15. 10. 2019, 23:59 (tedy po půlnoci již nebude možné přihlášky podávat / upravovat). Žádosti, které v tomto termínu nemají stav "odevzdaný" nebudou předány k hodnocení. Žádosti již není nutné tisknout a nosit na zahraniční oddělení - je třeba vyplnit pouze v online aplikaci.

Je zpřístupněna aplikace IGA (Interní soutěže) určena pro elektronickou evidenci žádostí o příspěvek z Fondu mobility. Do aplikace se mohou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz/. V případě problémů s přihlášením je možné kontaktovat Poradnu FoMo. Link na poradnu se bude zobrazovat na přihlašovací stránce aplikace. Při hlášení incidentu bude požadováno osobní číslo studenta/zaměstnance. V aplikaci je také přístupný Manuál pro žadatele.

Žádost která je změněna do stavu "Odevzdaný" se považuje za konečnou a již nelze upravovat ani přidávat/mazat přílohy nebo znovu otevřít. Prosím zkontrolujte, že vše je jak jste zamýšleli než změníte stav do odevzdaného.

Rada Fondu Mobility hodnotí žádosti přibližně 4-6 týdnů po rektorátním termínu - to znamená, že výsledky se žadatelé dozví na přelomu listopadu a prosince 2019 - všichni úspěšní i neúspěšní žadatelé budou informování o rozhodnutí na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti. Proto prosím používejte schránku, kterou sledujete.

Pro dotazy či informace, prosím kontaktujte Evu Baschieru, Odd. pro vědeckou činnost a zahr. styky - eva.baschiera@lf1.cuni.cz, tel. 224964372

Hodnocení: spravovat