1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
josmart| tisk | spravovat

Fakulta a studium

Kde budu studovat

Fakulta se nachází v historické části Prahy, v blízkosti mnoha kostelů založených Karlem IV. Část budov fakulty je v blízkosti Karlova náměstí, část pak v oblasti Albertova. Spolu s budovami Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK tak tvoří ojedinělý univerzitní prostor. Těmito ulicemi chodil Albert Einstein v době svého pražského působení a pracovaly zde i další významné osoby české medicíny a přírodních věd. Oba prostory spojují Albertovské schody, které každý student mnohokrát vyšlape nahoru a seběhne dolů. Je z nich nádherný výhled na Prahu a kromě přebíhání z jedné přednášky na druhou zde mnozí studenti či studentky zažili i romantičtější okamžiky.

V prvním ročníku probíhá výuka anatomie v Anatomickém ústavu v blízkosti Karlova náměstí a histologie a embryologie v Purkyňově ústavu na Albertově. Zde probíhá i výuka biologie buňky a biologie a genetiky, výuka biofyziky se koná v budově vedle Anatomického ústavu, kde sídlí i další ústavy fakulty. V dalších ročnících poznáte i další budovy a výukové prostory fakulty (na děkanátu, dále budovy, kde probíhá výuka fyziologie, patologie a mikrobiologie, které se rovněž nacházejí v oblasti Albertova). Klinická výuka probíhá převážně ve Všeobecné fakultní nemocnici, ale některé předměty jsou vyučovány i v dalších pražských nemocnicích (Motol, Bulovka, Krč, Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích).

Budovy fakulty jsou historickými budovami lékařské fakulty v Praze. V posledních letech prošly a procházejí velmi rozsáhlou rekonstrukcí, takže jejich historický charakter je spojen s funkční moderností. Na podzim roku 2009 byla rekonstruována budova bývalého II. patologicko-anatomického ústavu, kde nyní mj. sídlí moderní dobře vybavená knihovna, jsou zde počítačové učebny a prostory pro studenty.


Jak vypadá studium

Obecně se studium na všech vysokých školách v ČR řídí příslušným vysokoškolským zákonem a dalšími předpisy. Jako na jiných fakultách, i na 1. LF UK je uplatňován kreditní systém, tzn. že splnění každého předmětu je ohodnoceno určitým počtem kreditů. K tomu, abyste postoupili do dalšího úseku studia (ročníku), musíte mít dostatečný počet kreditů a navíc musíte mít splněny hlavní předměty. Pokud určitého počtu kreditů nedosáhnete, nebudete ve studiu moci pokračovat. Za určitých okolností, pokud dosáhnete aspoň tzv. minimálního počtu kreditů, ale nesplníte přitom některý z předmětů, vám může být povoleno předmět (event. předměty) opakovat. Podrobnosti jsou uvedeny v jiných částech fakultního webu a samozřejmě se je včas dozvíte; záleží i na tom, jaký studijní program budete studovat.

Po přijetí na fakultu se zapíšete, získáte status studenta a zapíšete si předměty pro první ročník.
Např. v prvním ročníku všeobecného lékařství budete studovat anatomii včetně anatomické pitvy, histologii a embryologii, biofyziku, informatiku, základy lékařské terminologie („latinu“, ale mnohé termíny pocházejí z řečtiny), první pomoc, tělesnou výchovu, začnete studovat obor biologie a genetika, cizí jazyk a k splnění plného počtu kreditů si budete moci zapsat i volitelné předměty. Výuka se tradičně skládá z přednášek a praktických cvičení, při nichž si budete mnohé věci vyzkoušet či „osahat“.
První ročník je jedním úsekem studia, je rozdělen na zimní a letní semestr. Za zapsané předměty získáte při splnění všech podmínek zápočty a budete z některých z nich skládat zkoušky. Např. v zimním semestru budete skládat zkoušku z biofyziky a z obecné histologie a z obecné embryologie, v letním z anatomie, lékařské terminologie. Na konci prvního ročníku (obv. lze zkoušky konat do poloviny září) se sečtou získané kredity a zhodnotí se plnění zkoušek. V případě splnění všech podmínek se zapíšete do druhého ročníku.

Tento systém vám na první pohled může připadat složitější, než to, na co jste dosud zvyklí. Na vysoké škole již vystupujete jako dospělí, tj. odpovídáte sami za sebe. Nicméně fakulta se snaží, abyste se co nejlépe vyrovnali s těmito změnami. O hlavních předpisech a zásadách budete podrobně informováni. Výhodné je nejen proto se zúčastnit soustředění v Dobronicích. Dále existuje funkce učitelů – tutorů, kteří by vám v prvním ročníku měli pomoci. A sami studenti pak pro vás zřídili funkci studentských tutorů. V každém případě se pak můžete obrátit na pracovnice na studijním oddělení, které vám rády případné nejasnosti vysvětlí.

 

Foto akademický malíř Ivan Helekal

Děkanát 1. LF – Kateřinská 32

f1.jpg


 

Anatomický ústav – U Nemocnice 3

f2.jpg
Purkyňův ústav na Albertově

f4.jpg

Anatomický ústav

f3.jpg


 

Velká posluchárna Purkyňova ústavu
na Albertově


f5.jpg


 

Pohled na Fyziologický ústav
v prostoru Albertova (v pozadí věže Vyšehradu)

f9.jpg

Budova U Nemocnice 5

f6.jpg

Posluchárna (U Nemocnice 5)
síň Coriových


f8.jpg

 

Budova U Nemocnice 5

f7.jpg


 

Faustův dům na Karlově náměstí

f10.jpg


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 19480 poslední aktualizace: msoch, 19.01.2016
Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít