1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

INAUGURACE DĚKANA 1. LF UK

35889


KONTAKTY:
1. LF UK
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
tel.: 224 961 111
fax: 224 915 413

Úřední hodiny podatelny:
Po-Pá: 8:00 - 12:00

Zasedací místnosti 1. LF 40489

Pronájem poslucháren a seminárních místností 46229

Fakulta

jfran 16.12.2015

O fakultě


První lékařská fakulta je jednou ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy založené v roce 1348. Tím se řadí mezi patnáct nejstarších lékařských fakult na světě. (zdroj)

Výuka i výzkum na naší fakultě pokrývají prakticky celé spektrum lékařských a zdravotnických oborů, od základních biomedicínských věd, přes klinické disciplíny až po nelékařské specializace.

Některým oborům se věnujeme jako jediné vysokoškolské pracoviště v České republice. Budoucí lékaře, vědce a zdravotnické profesionály připravujeme na jejich povolání moderním a přátelským způsobem. 1. LF UK je nejen vzdělávací, ale i významnou výzkumnou institucí, do výuky proto snadno přenáší nejnovější poznatky a technologie.

Vysokoškolské vzdělávání na 1. LF UK probíhá v několika směrech. Nejvíce studentů je zapsáno do šestiletého oboru všeobecné lékařství (zakončen titulem MUDr.) a pětiletého oboru zubní lékařství (titul MDDr.). K dispozici je i několik tří- a čtyřletých bakalářských oborů (ošetřovatelství a různé specializace ve zdravotnictví) a na ně navazujících magisterských studijních programů.

Absolvováním postgraduálního studia je u nás možné získat titul PhD. Připravujeme také lékaře k atestacím. Stručný výčet možností studia by nebyl úplný, kdybychom alespoň nezmínili zájmové kurzy univerzity třetího věku nebo placené akreditované programy celoživotního vzdělávání. Kromě češtiny se u nás vyučuje i v anglických studijních programech.

Pro výuku máme k dispozici moderní a pohodlné zázemí, od poslucháren a seminárních místností přes laboratoře až po studovny a počítačové místnosti. Většina z nich se nachází v historických budovách v centru Prahy, nedaleko Karlova náměstí, náměstí I. P. Pavlova a Albertova. Klinická (praktická) výuka probíhá nejčastěji ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí, další pracoviště jsou ve FN Motol, Fakultní Thomayerově nemocnici, FN Na Bulovce a v Ústřední vojenské nemocnici.

Absolventi 1. LF UK se výborně uplatňují na pracovním trhu v ČR i ve světě. 99,7 % ze 453 absolventů, kteří školu ukončili v akademickém roce 2010/11 našlo zaměstnání do půl roku od promoce. (zdroj)


„Naše studenty nechceme učit chodit, chceme je učit hledat nové cesty.“
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK


48612

 

 

 počet zobrazení: 253572 poslední aktualizace: 01.02.2017
Karolínka logo.jpgSeznam přednášek 1. LF UK je známý pod názvem KAROLÍNKA.

ZAMĚSTNÁNÍ

1. lékařská fakulta v běhu času 33382
zavřít