1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Evaluace výukové zátěže


Limity pracovišť z hlavní činnosti přepočtené na 1 výukovou hodinu


Uvedená data jsou výsledkem evaluace pedagogického výkonu prováděného přes SIS a roční dotace na pracoviště za akademický rok 2015/16.

Evaluace byla prováděna bez mimofakultní výuky a volitelných předmětů.

Výsledek evaluace je počet hodin odučených daným pracovištěm. Zahrnuje přednášky, praktická cvičení, stáže, zkoušky, státní zkoušky ve všech předmětech vyučovaných daným pracovištěm. Dále zohledňuje event. podíl pracoviště na výuce daného předmětu.

Největším problémem při vyhodnocování je stanovení podílu pracovišť na výuce daného předmětu, zejména v klinických předmětech. Zde je nutné, aby si pracoviště navzájem kontrolovala a konzultovala své podíly, toto nelze ve většině případů centrálně vůbec stanovit ani zkontrolovat. Garantující pracoviště pak musí podíly pracovišť vložit do SISu.

Výsledný počet i hodin i zdrojová data mohou pracoviště průběžně kontrolovat, resp. jsou povinna je pro své předměty vkládat.

V
tabulce jsou uvedeny mediány nákladů na 1 hodinu v Kč vypočítané pro jednotlivé typy pracovišť.

Graf
je zpracován tak, že na ose y je medián hodnoty nákladů na 1 výukovou hodinu, který je vypočten souhrnně pro všechna pracoviště fakulty dohromady.

Poznámky:

  • Protože nejde o absolutní čísla, nemusí vždy odchylky znamenat velký finanční rozdíl (efekt malých čísel u pracovišť s relativně malým výukovým výkonem).
  • Rozdíly mezi analogickými pracovišti, resp. těmi vyučujícími společně jeden předmět, mohu vznikat i chybným zadáním výukového podílu mezi těmito pracovišti.
  • Chybějící výsledky mohou být dány úpravou pracovišť (slučováním), vznikem nových pracovišť. Nově vzniklá či řádně vykazovaná pracoviště se podílejí na odučených hodinách dříve vykazovaných původním pracovištěm.
  • Oscilace mezi pracovišti dále mohou být dány kvalifikační strukturou (např. podílem profesorů zvyšujícím roční dotaci).


Informace pro
evaluaci akademického roku 2016/17 budou k dispozici nejpozději v květnu 2017. Uzavírka evaluace je podobně jako u celého SISu v polovině září 2017 – do této doby je možné data vkládat i upravovat.


68544


68515

Hodnocení: spravovat