1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
tnikl| tisk | spravovat

Efektivní e-Learning v praxi

Efektivní e-Learning v praxi jako moderní podpůrná výuková metoda výkladu v praktické výuce

Ve všech případech efektivního e-Learningu platí pravidlo „KISS!“

1. Sociální skupina – nutná součást efektivního e-Learningu (metody a verifikace)

Podstatou každého efektivního e-Learningu je schopnost aktivní vzájemné komunikace mezi přednášejícím a posluchači prostřednictvím internetu a to na vyšší úrovni, než je pasivní email. Jde o to nevnímat eLearningové metody jako pasivní předávání informací, ale jako dynamický proces probíhající v čase za aktivní účasti posluchačů.

K docílení aktivní účasti je nutné vytvořit tzv. sociální skupinu, kde působní vzájemné vazby mezi přednášejícím (
netmoderátorem) a členem skupiny Je nutné připravit posluchače na očekávání událostí a jejich aktivní účasti na tomto procesu:

 • Vytvořte velmi jednoduchou databázi (skupinu) emailů o velikosti jednotky (třídy, kruhu, účastníků kurzu,předmětu a pod.) Posluchač by měl znát své kolegy.
 • Navažte první kontakt – PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKOVÉHO CYKLU! V první zprávě uveďte kdo jste a čím se budete zabývat – holými větami.
 • uveďte link na nějaký velmi jednoduchý, ale velmi atraktivní multimediální příklad (www.physiome.cz/ukazky/krevni_desticka_organely_do_zluta.swf)
 • Zároveň vytvořte velmi jednoduchý individuální dotaz, formulovaný tak, aby každý člen skupiny mohl rychle odpovědět snadno a individuálně. Nezapomeňte zadat termín, do kdy mají účastníci odpovědět. (nebojte se být zábavní!) Podstatou tohoto kroku není „správná odpověď“, ale nastartování komunikačního procesu.....
 • Členové skupiny, kteří se neozvou, je nutné zejména zpočátku individuálně vyzvat k odpovědi!!!, pokud se některý člen skupiny neozve, je velmi nutné zjistit příčinu, protože se nemůže zúčastnit efektivního e-Learningu...

2. Parametry efektivního eLearningu

(problém kategorizace bude zpracován zvlášť, pro tento příklad je uvedena forma e-Learningu jako podpora výkladu.)

Efektivní eLearning musí splňovat několik základních parametrů:

 1. Obsah Efektivního e-Learningového kurzu musí být velmi krátký a stručný, týkající se pouze základů probírané tématiky. (Detaily je nutné probrat až při přednášce, popř. možné odkázat pomocí „linků“ na podrobnou informaci, popřípadě doplnit odkazem na textové zdroje...).
 2. Látka musí být velmi zřetelně vysvětlena tak, aby byla snadno pochopitelná již po prvním poslechu. (pokud jde o obsáhlejší látku je nutné vytvořit jednotlivé moduly).
 3. Všechny informace musí být maximálně zhuštěny (detaily při přednášce). Maximální časovou délku je nutno odvodit od náročnosti obsahu, obecně však 3-10 min max. + tlačítkový test.
 4. Dynamika přednášky pomáhá v soustředění na dané téma (ideální formou by mohla být krátká atraktivní show s multimediálními ukázkami).
 5. Zajímavě zpracovaná látka podporuje koncentraci.
 6. Interaktivita je nutná! (minimálně ovládání + tlačítkový test).
 7. Hudba na pozadí je atraktivní možností, stejně jako jakákoliv další vylepšení nepřekrývající původní smysl výkladu.
 8. Krátký a jednoduchý interaktivní test na konci výkladu má dvojí význam:
 • pomáhá posluchači ověřit si, zda pochopil výklad, přitom se pracuje s jeho krátkodobou pamětí,

 • jeho elektronickou registrací je možné ověřit aktivní účast členů skupiny v každém okamžiku procesu efektivní e-Learningové metody.

Vytvářet obsáhlé interaktivní multimediální studie je tak možné pro účely efektivního eLearningu na základě modularity a koncepční provázanosti jednotlivých kurzů. (Viz ATLAS FYZIOLOGIE 6) Efektivní e-Leraning je však velmi účinný jako podpůrná metoda výkladu jednotlivých kapitol probírané látky.

3. Metoda aplikace efektivního eLearningu v praxi

 • Vytvořené a ověřené skupině zašleme email s linkem na probíranou látku a výzvou ke splnění závěrečného testu:jeho výsledky musí být elektronicky monitorovány ve speciální databázi, členy skupiny, kteří velmi jednoduchý test nesplní je třeba opakovaně vyzvat k aktivní účasti na procesu efektivního e-Lerningu.
 • Následnou diskuzí na téma kurzu v posluchárně je možné připravit velmi efektivně půdu pro podrobný výklad tématu.
 • Velmi podstatné je tedy zahrnout efektivní e-Learning do kontextového řetězce:

efektivní e-Learning >> výklad >> experiment/diskuse >> test

Výsledky metody efektivního e-Learningu

 • Značným způsobem zkracuje rozvrhový čas potřebný pro výklad.
 • Velmi efektivně a nenásilně si vynucuje koncentraci na probíraný předmět.
 • Výrazně napomáhá ke snadnějšímu pochopení.
 • Motivuje k hlubšímu studiu atp.
4. Základy multimediálního zpracování efektivního e-Learningu – témata k promyšlení
 • vizuálně komunikační styly/layout
 • typografie
 • grafika
 • užití bitmap - zásady
 • Flash/3d/Movie
 • Interaktivita/Linkage a pod....

---

AUTOR:
Josef Hlaváček Mg.A.
Upravil:
Ing. Michal Andrlík

---

[1]KISS“ = Keep It Simple and Stupid!

[2] (Dan Franc/ Unisona)

[3]V praxi může být tento krok vynechán v případě, že sociální skupina je již vytvořena a upevněna, např. chatem, nějakou hrou, nebo již zavedenou studijní skupinou, zvyklou používat eLearningové metody studia.

[4]Pro pomoc s vytvářením interaktivních aplikací jsou k dispozici pracovníci „Laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky 1.LF UK (kofranek@cesnet.cz, jhlav(zavináč)lf1.cuni.cz ) nebo pracovníci OVT 1.LF UK (tnikl(zavináč)lf1.cuni.cz, ipese(zavináč)lf1.cuni.cz )

[5]These critical parameters have many reasons behind them, but one of most important is experience with playstations and other forms of computer games.

Using the parameters mentioned above I have extremely successful results in teaching Interactive Graphics. Usually I send a message to the group of students with a link to a new course prepared just in time under todays requirements a few days before regular class meeting. Then when the regular teaching hour begins, all students know the basics, and we can practice and from time to time explain details. (Hlaváček)

[6]Příklad na: www.physiome.cz

/PROJEKTY/ATLAS FYZIOLOGIE/LEDVINY/ANATOMICKO-HYISTOLOGICKÝ ÚVOD


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 35867 poslední aktualizace: 20.01.2014
Hodnocení: (hodnotilo 105 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít