1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Duben 2017


Návrh kandidáta na funkci rektora UK
Současný rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA prezentoval na dubnovém zasedání Akademického senátu 1. LF UK svůj volební program, s kterým se chce znovu ucházet o funkci rektora UK, a žádal senátory o podporu své kandidatury. Získal ji, tak jako když kandidoval poprvé. Nicméně předtím pan rektor musel zodpovědět i pár nepříjemných otázek. Největší kontroverzi přinesla debata ohledně přerozdělování financí mezi jednotlivé fakulty UK, které je pro naši Jedničku nevýhodné. Stížnosti byly též vzneseny na byrokratizaci univerzity. Funkční období rektora, trvající čtyři roky, skončí na konci tohoto roku.

Změny vnitřních předpisů
V důsledku změn zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů UK se mění i veškeré naše fakultní předpisy. Nemusíte se ale bát, žádné radikální změny se nekonají a většina věcí bude fungovat jako teď. Nové předpisy jsou zkrácené o citace z vyšších (univerzitních) předpisů, takže např. pro porozumění úpravě studijních záležitostí je potřeba se podívat jak do fakultních Pravidel pro organizaci studia, tak i do univerzitního Studijního a zkušebního řádu. Znění návrhů předpisů není konečné - musí je ještě schválit Akademický senát UK. Zde jsou zamýšlené změny, na které bychom rádi upozornili:
Pokud se nedostavíte ke zkoušce, musíte se nově řádně omluvit, jinak vám propadne termín (již schválené s platností od nového akademického roku).
Budou se také měnit podmínky pro individuální studijní plán (ISP) z důvodu nedostatku kreditů (netýkají se však možnosti opakovat ročník z jiných důvodů).
Nový je i Volební řád a Jednací řád Akademického senátu 1. LF UK. Mimo jiné novinky budou moci být do senátních komisí voleni i lidé mimo Akademický senát a výhledově se můžete těšit také na elektronické volby!
Po schválení předpisů Akademickým senátem UK vás budeme ještě informovat o finálním znění předpisů.

Alžběta Nováková, Martin Pehr, Hanka Dittrichová

 

Hodnocení: spravovat