1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

DOPLŇKOVÝ FAKULTNÍ KONKURZ PROGRAMU ERASMUS+ PRO LETNÍ SEMESTR 2023/2024

Celý administrativní postup při přípravě obou typů mobilit programu Erasmus+ (studijní pobyty a praktické stáže) je přehledně popsán na stránkách Evropské kanceláře RUK .Prosíme, abyste si tyto pokyny pečlivě prostudovali.

Prvním krokem je podání přihlášky k fakultnímu konkurzu na Erasmus+ (formulář přihlášky je dostupný v sekci Formuláře). Odevzdávejte ji vyplněnou na počítači, ne ručně!

Přihlášku si můžete podat na studijní pobyt nebo na praktickou stáž.

Aktualizovaná TABULKA S PŘEHLEDEM VOLNÝCH MÍST – vyznačených bílou barvou- je zde (1. list – studijní pobyty všeobecné lékařství, 2. list – praktické pobyty všeobecné lékařství, 3. list – zubní lékařství):

Výsledky Erasmus konkurz_2023.xlsx - Tabulky Google

V sekci PŘEHLED PARTNERSKÝCH UNIVERZIT jsou k dispozici tabulky s nabídkou zahraničních výjezdů. Uváděný počet měsíců je maximální délka pobytu, minimální délka jsou 2 měsíce. Projděte si prosím pečlivě web univerzity, o kterou máte zájem, abyste zjistili, zda jejich nabídka předmětů bude odpovídat Vašim požadavkům/představám (roli hraje i konkrétní semestr, nejen akademický rok).

Nově je možné vyjíždět na praktickou stáž i na instituce, s nimiž nemáme uzavřenou bilaterální smlouvu, tedy na jakoukoli instituci v rámci států Evropské Unie, s výjimkou institucí přímo financovaných ze zdrojů EU (např. Evropský parlament). Praktickou stáží je myšlena výpomoc/práce pro zahraniční univerzitu či jinou instituci (firmu, organizaci, OSVČ apod.) související s oborem studovaným na 1.LF.UK. Na praktické stáži byste měli odpracovat alespoň 30-40 hodin týdně. Vyjet do zahraničí na praktickou stáž může student nejméně na 2 měsíce a nejvíce na 12 měsíců

Student by měl mít v době podání přihlášky stáž předem domluvenou a k přihlášce dodat předběžný emailový souhlas.

Praktické stáže lze vyhledávat např. zde: ERASMUSINTERN |

Podepsanou přihlášku odevzdejte na Zahraniční oddělení 1. LF UK osobně nebo emailem na anna.jezberova@lf1.cuni.cz


 • Přihlášky odevzdávejte DO PONDĚLÍ 2. 10. 2023!

Před podáním přihlášky na fakultní konkurz si prosím pečlivě zkontrolujte na webu dané zahraniční univerzity, zda vyžadují jazykový certifikát. Pokud přijímající instituce, o kterou máte zájem, certifikát vyžaduje, pak je certifikát povinnou součástí přihlášky.

Do přihlášky lze uvést až tři zahraniční univerzity v preferovaném pořadí.

Komise 1. LF UK hodnotí uchazeče podle těchto kritérií:

 • Studijní průměr (75 % hodnocení):
  • Pro studenty všeobecného a zubního lékařství poslední 2 ročníky studia
  • Pro studenty bakalářských a navazujících magisterských oborů poslední uzavřený ročník
 • Odborné aktivity nad rámec studijních povinností (25%) V případě souběhu více aktivit bude započítána aktivita hodnocená nejvýše, ostatní aktivity se uplatní se sníženým koeficientem:
  • Vědecká činnost spojená s prezentací výsledků, vědecká činnost zatím neuzavřená prezentací výsledků, lektorská nebo demonstrátorská aktivita v rámci fakulty
  • Činnost v organizačních složkách fakulty (Akademický senát, Kolegium děkana, podíl na psaní Wikiskript)
  • Aktivní účast v zájmových kroužcích jednotlivých oborů, hlavní koordinační činnost ve studentských spolcích a organizacích

FORMULÁŘE pro potvrzení jsou dostupné v příslušné sekci.

Výsledky konkurzu, tzn. celkový seznam uchazečů, seřazených podle dosažených výsledků, včetně přidělení konkrétní univerzity, budou několik dní po konání konkurzu zveřejněny na webových stránkách fakulty v sekci Aktuální nabídka.

Opakované výjezdy v rámci programu Erasmus+ jsou možné – maximální povolené celkové délky pobytů jsou:

 • 12 měsíců na každé úrovni studia v případě studijních programů dělených na tři cykly (Bc., Mgr., Ph.D.)
 • 24 měsíců v případě dlouhých magisterských studijních programů na 5 nebo 6 let, kdy ale na úrovni Ph.D. jde také jen o 12 měsíců.

V případě nejasností kontaktujte Zahraniční oddělení – Mgr. Anna Jezberová, anna.jezberova@lf1.cuni.cz, 224 964 358.

 

Hodnocení: spravovat