1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doplnění počtu přijatých uchazečů ze dne 30.6.2020

Rozhodnutí děkana Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021

 

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamuje, že někteří uchazeči přijatí ke studiu se nezapsali do studia, a proto byla podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v rámci doplnění počtu přijatých uchazečů, snížena bodová hranice pro přijetí ke studiu u studijního programu takto:

 

· magisterský studijní program Všeobecné lékařství, prezenční forma studia ze 126 bodů na 120 bodů, tj. přijato dalších 81 studentů

· magisterský studijní program Zubní lékařství, prezenční forma studia ze 160 bodů na 155 bodů, tj. přijato dalších 7 studentů

· bakalářský studijní program Adiktologie, prezenční forma studia z 89 bodů na 87 bodů, tj. přijati další 3 studenti

· bakalářský studijní program Adiktologie, kombinovaná forma studia z 95 bodů na 87 bodů, tj. přijato dalších 14 studentů

· bakalářský studijní program Ergoterapie, prezenční forma studia z 53 bodů na 46 bodů, tj. přijato dalších 16 studentů

· bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, prezenční forma studia ze 76 bodů na 71 bodů, tj. přijato dalších 15 studentů

· bakalářský studijní program Nutriční terapie, prezenční forma studia z 58 bodů na 53 bodů, tj. přijato dalších 13 studentů

· bakalářský studijní program Nutriční terapie, kombinovaná forma studia ze 47 bodů na 41 bodů, tj. přijato dalších 10 studentů

· bakalářský studijní program Porodní asistence, prezenční forma studia ze 45 bodů na 42 bodů, tj. přijato dalších 10 studentů

 

 

                                                                                                           prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

                                                                                                                            děkan fakulty

V Praze 30.6.2020

Hodnocení: spravovat