1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doplnění počtu přijatých uchazečů ze dne 29.07.2022

Rozhodnutí děkana Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamuje, že někteří uchazeči přijatí ke studiu se nezapsali do studia, a proto byla podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v rámci doplnění počtu přijatých uchazečů, snížena bodová hranice pro přijetí ke studiu u studijního programu takto:

· magisterský studijní program Všeobecné lékařství, prezenční forma studia ze 106 bodů na 105 bodů, tj. přijato dalších 14 studentů

· magisterský studijní program Zubní lékařství, prezenční forma studia ze 159 bodů na 157 bodů, tj. přijato dalších 6 studentů

· bakalářský studijní program Adiktologie, prezenční forma studia z 99 bodů na 97 bodů, tj. přijati dalších 7 studentů

· bakalářský studijní program Adiktologie, kombinovaná forma studia z 88 bodů na 87 bodů, tj. přijati dalších 5 studentů

· bakalářský studijní program Ergoterapie, prezenční forma studia ze 48 bodů na 46 bodů, tj. přijato další 3 studenti

· bakalářský studijní program Fyzioterapie, prezenční forma studia ze 66 bodů na 65 bodů, tj. přijato dalších 5 studentů

· bakalářský studijní program Nutriční terapie, prezenční forma studia z 51 bodů na 45 bodů, tj. přijato dalších 10 studentů

· bakalářský studijní program Porodní asistentka, prezenční forma studia z 46 bodů na 42 bodů, tj. přijato dalších 12 studentů

· bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, prezenční forma studia z 35 bodů na 28 bodů, tj. přijato dalších 23 studentů

· navazující magisterský studijní program Adiktologie, prezenční forma studia ze 32 bodů na 31 bodů, tj. přijato další 3 studenti

 

                                                                                                     prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.

                                                                                                                         děkan fakulty

V Praze 29.07.2022

 

Hodnocení: spravovat