1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doplnění počtu přijatých uchazečů ze dne 2.8.2021

Rozhodnutí děkana Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamuje, že někteří uchazeči přijatí ke studiu se nezapsali do studia, a proto byla podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v rámci doplnění počtu přijatých uchazečů, snížena bodová hranice pro přijetí ke studiu u studijního programu takto:

· magisterský studijní program Všeobecné lékařství, prezenční forma studia ze 103 bodů na 102 bodů,
   tj. přijato dalších 21 studentů

· magisterský studijní program Zubní lékařství, prezenční forma studia ze 153 bodů na 152 bodů,
   tj. přijato další 3 studenti

· bakalářský studijní program Adiktologie, prezenční forma studia z 87 bodů na 82 bodů,
   tj. přijati dalších 6 studentů

· bakalářský studijní program Fyzioterapie, prezenční forma studia ze 76 bodů na 66 bodů,
   tj. přijato dalších 18 studentů

· bakalářský studijní program Nutriční terapie, prezenční forma studia z 52 bodů na 47 bodů,
   tj. přijato dalších 10 studentů

· navazující magisterský studijní program Adiktologie, kombinovaná forma studia ze 36 bodů na 35 bodů,
   tj. přijato dalších 6 studentů

                                                                                                     prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.

                                                                                                                         děkan fakulty

V Praze 2.8.2021

 

Hodnocení: spravovat