1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doplnění počtu přijatých uchazečů ze dne 2.8.2018

Rozhodnutí děkana Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamuje, že někteří uchazeči přijatí ke studiu se nezapsali do studia, a proto byla podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v rámci doplnění počtu přijatých uchazečů, snížena bodová hranice pro přijetí ke studiu u studijního programu takto:

· bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, prezenční forma studia z 81 bodů na 80 bodů, tj. přijati další 3 studenti

· bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie, prezenční forma studia ze 30 bodů na 26 bodů, tj. přijato dalších 6 studentů

· bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, prezenční forma studia z 80 bodů na 75 bodů, tj. přijato dalších 17 studentů

· bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční terapeut, prezenční forma studia ze 65 bodů na 58 bodů, tj. přijato dalších 12 studentů

· bakalářský studijní program Porodní asistence, obor Porodní asistentka, prezenční forma studia ze 60 bodů na 56 bodů, tj. přijato dalších 8 studentů

· navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Intenzivní péče, kombinovaná forma studia ze 49 bodů na 45 bodů, tj. přijato dalších 3 studenti

 

                                                                                             prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

                                                                                                                děkan fakulty

 

V Praze dne 02.08.2018

Hodnocení: spravovat