1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doplnění počtu přijatých uchazečů ze dne 24.7.2020

Rozhodnutí děkana Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamuje, že někteří uchazeči přijatí ke studiu se nezapsali do studia, a proto byla podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v rámci doplnění počtu přijatých uchazečů, snížena bodová hranice pro přijetí ke studiu u studijního programu takto:

· magisterský studijní program Všeobecné lékařství, prezenční forma studia ze 120 bodů na 106 bodů, tj. přijato dalších 210 studentů

· magisterský studijní program Zubní lékařství, prezenční forma studia ze 155 bodů na 152 bodů, tj. přijato dalších 7 studentů

· navazující magisterský studijní program Ergoterapie pro dospělé, kombinovaná forma studia z 23 bodů na 21 bodů, tj. přijati další 6 studentů


prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

V Praze 24.7.2020

Hodnocení: spravovat