1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doplnění počtu přijatých uchazečů ze dne 24.07.2023

Rozhodnutí děkana Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamuje, že někteří uchazeči přijatí ke studiu se nezapsali do studia, a proto byla podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v rámci doplnění počtu přijatých uchazečů, snížena bodová hranice pro přijetí ke studiu u studijního programu takto:

· magisterský studijní program Všeobecné lékařství, prezenční forma studia ze 124 bodů na 119 bodů, tj. přijato dalších 94 studentů

· magisterský studijní program Zubní lékařství, prezenční forma studia ze 161 bodů na 160 bodů, tj. přijato další 3 studenti

· bakalářský studijní program Adiktologie, prezenční forma studia z 97 bodů na 95 bodů, tj. přijati dalších 8 studentů

· bakalářský studijní program Adiktologie, kombinovaná forma studia z 95 bodů na 94 bodů, tj. přijati dalších 2 studenty

· bakalářský studijní program Ergoterapie, prezenční forma studia ze 42 bodů na 36 bodů, tj. přijato dalších 12 studentů

· bakalářský studijní program Fyzioterapie, prezenční forma studia ze 81 bodů na 67 bodů, tj. přijato dalších 27 studentů

· bakalářský studijní program Nutriční terapie, prezenční forma studia z 56 bodů na 49 bodů, tj. přijato dalších 15 studentů

· bakalářský studijní program Nutriční terapie, kombinovaná forma studia z 48 bodů na 45 bodů, tj. přijato další 2 studenti

· bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, prezenční forma studia z 40 bodů na 28 bodů, tj. přijato dalších 44 studentů

· navazující magisterský studijní program Adiktologie, prezenční forma studia ze 37 bodů na 35 bodů, tj. přijato další 3 studenti

· navazující magisterský studijní program Výživa dospělých a dětí, kombinovaná forma studia ze 26 bodů na 22 bodů, tj. přijato dalších 7 studentů.


 

                                                                                                     prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.

                                                                                                                         děkan fakulty

V Praze 24.07.2023

 

Hodnocení: spravovat