1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doplnění počtu přijatých uchazečů ze dne 19.8.2021

Rozhodnutí děkana Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamuje, že někteří uchazeči přijatí ke studiu se nezapsali do studia, a proto byla podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v rámci doplnění počtu přijatých uchazečů, snížena bodová hranice pro přijetí ke studiu u studijního programu takto:

· bakalářský studijní program Adiktologie, prezenční forma studia z 82 bodů na 80 bodů,
   tj. přijati další 3 studenti

· bakalářský studijní program Fyzioterapie, prezenční forma studia z 66 bodů na 65 bodů,
   tj. přijato dalších 5 studentů

· bakalářský studijní program Ergoterapie, prezenční forma studia ze 46 bodů na 44 bodů,
   tj. přijat další 1 student

· navazující magisterský studijní program Výživa dospělých a dětí, kombinovaná forma studia
  z 28 bodů na 27 bodů, tj. přijato dalších 7 studentů


                                                                                                     prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.

                                                                                                                         děkan fakulty

V Praze 19.8.2021

 

Hodnocení: spravovat