1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doplnění počtu přijatých uchazečů ze dne 31.7.2017

Rozhodnutí děkana Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamuje, že někteří uchazeči přijatí ke studiu se nezapsali do studia, a proto byla podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v rámci doplnění počtu přijatých uchazečů, snížena bodová hranice pro přijetí ke studiu u studijního programu takto:

· magisterský studijní program Všeobecné lékařství, prezenční forma studia: ze 192 bodů na 180 bodů, tj. přijato dalších 136 studentů

· magisterský studijní program Zubní lékařství, prezenční forma studia: z 260 bodů na 244 bodů, tj. přijato dalších 19 studentů

· bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, kombinovaná forma studia z 79 bodů na 77 bodů, tj. přijati další 2 studenti

· bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie, prezenční forma studia ze 50 bodů na 42 bodů, tj. přijato dalších 6 studentů

· bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, prezenční forma studia z 80 bodů na 77 bodů, tj. přijato dalších 15 studentů

· magisterský studijní program Porodní asistence, obor Porodní asistentka, prezenční forma studia ze 50 bodů na 46 bodů, tj. přijato dalších 6 studentů


                                                                                                     prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

                                                                                                                     děkan fakulty


V Praze dne 31.7.2017

Hodnocení: spravovat