1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Dobří studenti matematiky mají i letos při přijímání na 1. lékařskou fakultu UK výhodu

Deset bodů navíc získají i letos při přijímání ke studiu lékařských oborů na 1. lékařskou fakultu UK pro rok 2016/2017 studenti, kteří měli na střední škole jedničky a dvojky z matematiky. Bonifikaci za matematiku zavedla fakulta poprvé loni a podle děkana prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., se toto opatření osvědčilo. Na fakultu se letos přihlásilo ke studiu lékařských oborů zhruba 4300 uchazečů, z toho si o bonifikaci z matematiky požádalo přibližně 650. Počty přihlášených studentů jsou srovnatelné s předcházejícím rokem.

„Dobrý prospěch v matematice je určitým svědectvím ‚daru myslet’ a velké studie prokazují, že výsledky studia matematiky velmi dobře předpovídají další studijní úspěch, bez ohledu na druh studia. Je zřejmé, že pro studium medicíny jsou schopnost a ochota osvojit si mnoho informací a zároveň s nimi kvalitně pracovat nezbytné a neoddělitelné,“ vysvětlil děkan, proč se vedení fakulty pro bonifikaci dobrého prospěchu z matematiky rozhodlo. Kvalitnější výběr studentů by měl rovněž vést k poklesu počtu těch, kteří během prvních let studia zjišťují, že na náročné studium nestačí. „Už první rok po zavedení bonifikace naznačuje, že tento předpoklad byl správný,“ uvedl děkan.

Zájem o studium lékařských i nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě je zhruba stejný jako v loňském roce i přes to, že kvůli nepříznivému demografickému vývoji absolvuje střední školy méně studentů. Celkem se hlásí na fakultu téměř 7000 uchazečů. O studium všeobecného a zubního lékařství se uchází 4300 studentů. Přijata bude zhruba šestina – z toho je plánováno přibližně 700 pro obor Všeobecné lékařství a 50 pro Zubní lékařství.

„Řada uchazečů si podává přihlášky ke studiu na dvě a více vysokých škol, počet adeptů, kteří se dostaví k přijímacím zkouškám, bývá pak o stovky nižší. Rozdíl je i mezi počtem studentů, kteří jsou přijati, a počtem těch, kteří se ke studiu skutečně zapíší. Šance na přijetí tedy nejsou tak nepříznivé, jak by se na první pohled mohlo jevit,“ uvedla proděkanka zodpovědná za přijímací řízení prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Do nelékařských oborů se celkem přihlásilo zhruba 2200 uchazečů. Vede zájem o fyzioterapii a nutriční terapii – ke studiu těchto oborů si přihlášku podalo více než 1200 studentů. Do nelékařských oborů celkem bude přijata asi pětina uchazečů.

Proděkanka doplnila, že 480 uchazečů o studium lékařských oborů požádalo o upuštění od příjímací zkoušky pro vynikající prospěch. Ke studiu Všeobecného lékařství mohou být bez zkoušky přijati studenti, kteří měli průměr známek ze všech předmětů na střední škole do 1,15. Pro zájemce o studium Zubního lékařství jsou kritéria přísnější – musí mít ve všech ročnících střední školy téměř samé jedničky, tedy do průměru 1,02.

Hodnocení: spravovat