1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
stuka| tisk | spravovat

Didaktické strategie e-learningu

Informační strategie

Krok 1

Učební látku zpracujte do konečné podoby s použitím následujících metod:

Způsoby předávání učební látky a jejich vzájemný podíl v rámci celé lekce

 

70%

 

30%

Hlavní způsob předání učební látky

Doporučené metody

Doplňkové způsoby

Doporučené metody

předání učební látky

 

 

 

 

 Výklad

 

 

 

 

 

Učební látku podejte jako:

 

- text

- slovník, rejstřík

- tabulky

- grafy

- vývojové diagramy

- schémata

 

Naučené ověřte a procvičujte:

 

- test (a, b, c, d)

- doplňování, přiřazování informací

(křížovky)

Pokus a omyl

- cvičení se zpětnou vazbou (selftest, rozhodovací strom)

Přemýšlení

- případová studie typu "Co si myslíte vy?" s možností vypsat odpověď

Napodobování

- příklad z praxe (video-sekvence, výkladová animace, textový příklad z praxe, zvukový záznam atd.)

 

 

 

Poznámky:

Ve strategii nemusí být nutně použity všechny zmiňované metody.

 

Krok 2

Učební Látku rozdělte do jednotlivých obrazovek dle grafických standardů.

 


 

Behaviorální strategie

Krok 1

Učební látku zpracujte do konečné podoby s použitím následujících metod:

 

 

Způsoby předávání učební látky a jejich vzájemný podíl v rámci celé lekce

 

20%

 

80%

 Hlavní způsob předání

 učební Látky

Doporučené metody

Doplňkové způsoby

předání učební látky

Doporučené metody

 

 

 

 

 Napodobování

 

 

 

 

 

 

Učební látku podejte jako:

 

- postupný nácvik

- animace

- video-sekvence

 

Naučené ověřte a procvičujte:

 

- cvičná simulace

- testové otázky na postup

Výklad

- text k vysvětlení u simulací, animací

Pokus a omyl

1) interaktivní metody

2) cvičení se zpětnou vazbou

 

Je vhodné použít lektorskou zpětnou vazbu k aplikaci v praxi

Přemýšlení

- vhodné otázky jako např.:

"Jaké existují další varianty? Jaké jsou klady, zápory? Jaká jsou rizika? Všimli jste si rozdílů? Jaký to bude mít dopad?“

 

Poznámky:

Ve strategii nemusí být nutně použity všechny zmiňované metody.

 

Krok 2

Učební Látku rozdělte do jednotlivých obrazovek dle grafických standardů.

 

 


 

Poznávací strategie

Krok 1

Učební látku zpracujte do konečné podoby s použitím následujících metod:


 

 

Způsoby předávání učební látky a jejich vzájemný podíl v rámci celé lekce

 

 

80%

 

20%

 Hlavní způsob předání

 učební látky

Doporučené metody

Doplňkové způsoby

předání učební látky

Doporučené metody

 

 

 

 směs Výkladu,

 Napodobování

 

 a

 Pokusu a omylu

 

 

 

 

 

 

 

Učební látku podejte jako:

 

-          danou látku opakujte vícekrát v průběhu lekce i kurzu

-          odkazy na jiné informační zdroje k tématu

-          uvádějte komplexní příklady z praxe

 

Naučené ověřte a procvičujte:

 

-          test

-          stejné možnosti jako u informační strategie, ale v komplexním pohledu

-          dále "náhodně" se vyskytující otázky na klíčová témata v průběhu kurzu (v souvislostech)

-          souhrnné opakovací lekce

-          kurz studentovi poskytnout dlouho k dispozici

-          lektorské ověřování znalostí s použitím znalostí po skončení kurzu (e-mailem, cca za měsíc...)

 

Přemýšlení

podpořte použitím

případové studie


 

Poznámky:

Ve strategii nemusí být nutně použity všechny zmiňované metody.

Krok 2

Učební látku rozdělte do jednotlivých obrazovek dle grafických standardů.


 


 

 

Tvůrčí strategie

Krok 1

Učební látku zpracujte do konečné podoby s použitím následujících metod:


 

Způsoby předávání učební látky a jejich vzájemný podíl v rámci celé lekce

 Hlavní způsob předání

 učební látky

Doporučené metody

Doplňkové způsoby

Doporučené metody

předání učební látky

 

 

 

 Přemýšlení

 a

 Pokus a omyl

 

 

 

 

 

 

Učební látku podejte jako:

 

-          případová studie s více variantami řešení (není jednoznačné nebo jediné správné) - kombinujte s lektorováním kurzu

-          simulace s více variantami řešení (není jednoznačné nebo jediné správné) - kombinujte s lektorováním kurzu

-          umožněte studentovi najít/ vytvořit řešení a potom mu předložte/prezentujte navrhované řešení

-          simulace (ne technické, ale tvořivé)

 

Naučené ověřujte a procvičujte:

 

-          stejně jako podání látky a navíc lektorování kurzu - POZOR nejde o správnost, ale o využití tvořivosti!

 

Výklad

musí být zahrnut

v zadání úkolu

Napodobování

u této strategie

nepoužívejte


 

Poznámky:

Ve strategii nemusí být nutně použity všechny zmiňované metody.

Krok 2

Učební látku rozdělte do jednotlivých obrazovek dle grafických standardů


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 8405 poslední aktualizace: 20.01.2014
Hodnocení: (hodnotilo 35 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít