1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Děkan pokřtil Klinickou nefrologii

Děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo pokřtil ve středu 14. října 2015 druhé vydání publikace Klinická nefrologie autorů Vladimíra Tesaře, Ondřeje Viklického a kol. Křest se za účasti hlavních autorů uskutečnil v Akademickém klubu 1. LF UK. O hudební zážitek se postarali žáci i učitelé ZUŠ Jana Hanuše z Prahy 6. Na harfu zahrála Josefína Holečková a Matyáš Pab na klavír. 

57271

Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základním studijním materiálem pro studenty medicíny. Vydalo ji nakladatelství Grada Publishing. 


Text je rozdělen do 18 kapitol. První, zcela nová kapitola, se věnuje historii světové i české nefrologie, v dalších 12 kapitolách jsou postupně probrány fyziologie ledvin, vyšetřovací metody, glomerulopatie, diabetické, cévní a hypertenzní onemocnění ledvin, dědičná onemocnění ledvin, močové infekce a intersticiální nefritidy, fyziologické a patologické změny ledvin v těhotenství, urologická onemocnění vedoucí k poškození ledvin a nádory ledvin. Posledních pět kapitol se věnuje akutnímu i chronickému selhání ledvin, jeho léčbě včetně hemodialýzy, peritoneální dialýzy a transplantace ledvin a redukci léků u pacientů s renální insuficiencí a odstraňování léků při očišťovacích metodách.
Didaktickou hodnotu knihy zvyšuje přehledné členění textu, 200 tabulek, 150 barevných i černobílých ilustrací a dále odkazy na další studijní literaturu.


Knihu recenzovali prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., MUDr. Soňa Štěpánková

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 881 poslední aktualizace: 22.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít