1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 6. 2022

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 6. 2022.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, příp. souhlasem se zveřejněním osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do 20. 5. 2022 do 12,00 hod. přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2. Informace na www.lf1.cuni.cz (úřední deska). Obálku prosím označte slovy „Výběrové řízení – akademický pracovník“.

 

Hodnocení: spravovat