1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
josmart| tisk | spravovat

Česká společnost pro hypertenzi

csh.jpgČeská společnost pro hypertenzi (dále jen ČSH) je dobrovolnou, odborně-vědeckou organizací.
Sdružuje osoby, které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě a výzkumu arteriální hypertenze a jejích komplikací.
ČSH je jednou ze samostatných společností stojících mimo rámec ČLS JEP, je samostatnou právnickou osobou. Společnost však udržuje kontakt s dalšími lékařskými odbornými společnostmi, pravidelně se podílí na akcích České internistické společnosti ČLS JEP a České kardiologické společnosti.

ČSH hájí a zastupuje odborné zájmy svých členů. Hlavním posláním její činnosti je péče o zvyšování úrovně odborných znalostí nejen svých členů, ale i členů dalších lékařských společností a všech zdravotních pracovníků. Mezi poslání a cíle ČSH patří rovněž šíření zdravotnické osvěty v populaci.

dsc_0846.jpg

Podrobnosti o společnosti najdete na webových stránkách http://www.hypertension.cz/ a v bulletinu ČSH, který je také dostupný na našem webu.


Prof. MUDr.Jiří Widimský jr CSc
předseda ČSH
III. interní klinika VFN Praha 2,U nemocnice 1, 128 08
jwidi(zavinac)lf1.cuni.cz


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnějších vztahů . počet zobrazení: 4896 poslední aktualizace: stuka, 09.03.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít