1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
josmart| tisk | spravovat

Česká internistická společnost

logo_cis_small.jpgČeská internistická společnost (ČIS) sdružuje 1800 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny, kteří považují za vhodné udržet si široké vzdělání umožňující komplexní pohled na nemocného. Jedná se jak o pracovníky nemocničních oddělení, tak i o ambulantně pracující odborníky. Pro posledně jmenovanou početnou skupinu vytvořila ČIS v rámci své struktury Pracovní skupinu ambulantních internistů.

Sekce společnosti: Mladí internisté, Ambulantní internisté, Chemoterapeutická sekce

Předseda ČIS: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Cílem práce výboru je dotvářet průběžně koncepci rozvoje interní medicíny, hájit profesní zájmy pracovníků oboru, zajišťovat odborné akce sloužící postgraduálnímu vzdělávání formou internistických dnů a každoročních Kongresů interní medicíny a zajistit vydávání časopisu Vnitřní lékařství, společného periodika České a Slovenské internistické společnosti.

Vnitřní lékařství
Časopis vychází jako měsíčník, tedy 12krát do roka a podle potřeby jsou v běžném ročníku vydávána jeho suplementa, která jsou obsahově zaměřena k určitému tématu. Tematicky je časopis zaměřen široce na oblast interní medicíny se zvláštní pozorností ke kardiologii, diabetologii a poruchám metabolizmu. V časopise jsou uveřejňovány původní práce, přehledné referáty a kazuistiky, dále zprávy z odborných akcí, recenze novinek české a slovenské odborné literatury a aktuality z dění v ČIS a SIS.
V plném znění jsou uveřejňovány doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu odborných společností z oblasti interní medicíny a jsou zde také zveřejňována abstrakta příspěvků z významnějších odborných akcí (např. výroční sjezd ČIS, diabetologické sympozium, kongres o ateroskleróze aj.). Předplatitelé získávají po registraci zdarma přístup k příspěvkům z běžného ročníku, které jsou v elektronické podobě umístěny na www.vnitrnilekarstvi.cz. Archivní ročníky jsou na těchto stránkách přístupny všem zájemcům.

Předplatné na ročník časopisu Vnitřní lékařství včetně všech suplement, která budou v daném ročníku vydána, činí 1 308 Kč (55 eur), u jednotlivého čísla pak 109 Kč (5 eur).
Členové ČIS ČLS JEP ve věku nad 35 let mají nárok na zvýhodněné roční předplatné ve výši 1 000 Kč, ve věku do 35 let včetně pak dostávají časopis zdarma.

Snahou ČIS je také integrovat naši interní medicínu do mezinárodních organizací jako je ISIM (International Society of Internal Medicine) a EFIM (European Federation of Internal Medicine) a prohlubovat mezinárodní spolupráci s odpovídajícími zahraničními odbornými společnostmi (Polskou, Německou a Maďarskou internistickou společností, American College of Physicians, American Society of Internal Medicine) včetně pořádání recipročních akcí. Velmi těsná spolupráce je rozvíjena mezi ČIS a Slovenskou internistickou společností.

Kolegové se zájmem o členství vyplní elektronickou přihlášku na webových stránkách ČIS: http://www.vnitrnilekarstvi.cz

Členský příspěvek činí 480 Kč/rok (200,- Kč příspěvek ČIS, 280,- Kč příspěvek ČLS JEP).

Většina akcí ČIS je hrazena z finančních prostředků, které společnost zajistí svojí činností.

Noví členové jsou schvalováni při každém zasedání výboru ČIS, informaci o svém přijetí naleznou v zápisu ze zasedání výboru (zápis obdrží písemně, uveřejní se také na webu ČIS).

Webové stránky ČIS: www.vnitrnilekarstvi.cz

VÝHODY A INFORMACE - SHRNUTÍ

Cílem České internistické společnost ČLS JEP, jakožto zástupce oboru interní medicíny, je neustále přinášet možnosti vzdělávání a dalšího profesního růstu všem svým členům, stejně tak jako zlepšování podmínek pro práci v rámci interního oboru.

Hlavní pilíře členství ve společnosti jsou:

Časopis Vnitřní lékařství
Pro lékaře do 35 let včetně předplatné zdarma.
Pro všechny členy zvýhodněné předplatné 1 000,- Kč/rok. V případě zájmu o zasílání časopisu Vnitřní lékařství prosím kontaktujte přímo redakci vydavatele:
pavla.hrouzkova(zavinac)mhw.cz

Podpora členům ČIS
Sponzoruje zahraniční účast aktivních členů na konferencích, sjezdech, výukových stážích.
Poskytuje členům možnost prezentace vlastních prací.

Kongresy a akce ČIS
Zlevněný registrační poplatek na výročním kongresu ČIS.
Bezplatná účast na vybraných akcích ČIS.

Webové stránky ČIS
www.vnitrnilekarstvi.cz
Přehledné informace o konání akcí, seminářů, kongresů v kalendáři akcí.
Možnost prezentování diskusních příspěvků na webových stránkách ČIS.
Aktuální informace z oblasti interní medicíny uveřejněné v zápisech ze schůzí výboru ČIS.

Udělování cen
Možnost účasti v soutěži (s finanční odměnou) o nejlepší publikace vydané v daném roce.

 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnějších vztahů . počet zobrazení: 7776 poslední aktualizace: josmart, 02.02.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít