1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nadační fond Scientia vyhlašuje cenu za nejlepší vědecké práce studentů

Nadační fond Scientia

vyhlašuje cenu za nejlepší vědecké práce studentů

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

publikovaných v roce 2018

Uvedená cena je vypsána ve dvou kategoriích

  • studenti bakalářských nebo magisterských studijních programů
  • studenti presenční formy doktorských studijních programů

v českém a anglickém jazyce.

V každé kategorii mohou být uděleny tři ceny.

Žádost o udělení ceny obsahuje (viz příloha):

  • Jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště uchazeče
  • Stručný životopis
  • Seznam publikovaných prací (rok vydání 2018), přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné činnosti uskutečněné v kalendářním roce 2018

(přiložte kopie publikovaných článků)

  • Případně přiložte přehled Vašich citací dle Web of Science

Ceny v jednotlivých sekcích jsou stanoveny ve výši

15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč.

Návrh žádosti o cenu se zasílá nejpozději do 15. března 2019 na adresu:

Nadační fond Scientia

Kateřinská 32

121 08 Praha 2

Způsob hodnocení prací:

  • Správní rada nadačního fondu jmenuje pětičlennou odbornou komisi, složenou z významných odborníků. Žádný z nich nemůže být spoluautorem hodnocených prací.
  • Odborná komise předloží návrh na ocenění správní radě.
  • O udělení cen rozhoduje správní rada.

Podrobnosti o předání ceny budou zveřejněny nejpozději do 15. května 2019.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

V Praze dne 7. ledna 2019 předseda správní rady nadačního fondu


Žádost naleznete zde.


 

Hodnocení: spravovat