1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Cena Wernera von Siemense 2020

 

Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě.

Ceny se udělují v těchto kategoriích:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
Soutěže v kategorii 1. se mohou zúčastnit osoby do 40 let včetně (za dovršení 40 let se považuje doba do konce uzávěrky soutěže, tedy do 30. 11. 2020); v případě kolektivu se vztahuje na jeho členy s možnou výjimkou pro vedoucího kolektivu. Do soutěže lze přihlásit pouze ukončený výsledek výzkumné práce, vývoje nebo inovace, první publikace výsledku/citační ohlas nesmí být starší pěti let, musí tedy pocházet z doby od 1. 12. 2016 do data ukončení soutěže. Povinnou součástí návrhu kvalifikační práce / souboru prací je popis projektu.

2. Nejlepší pedagogický pracovník
Tato kategorii je bez věkového omezení, do soutěže lze přihlásit účastníka za dosažené výsledky výuky, za zavádění nových studijních metod, za mimořádnou publikační činnost spojenou s výukou nebo za výjimečný přínos pro výchovu, součástí návrhu je zdůvodnění navrhovatele.

3. Nejlepší diplomová práce
Do soutěže lze přihlásit práce obhájené v období od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2020. Účastníci, kteří nebyli oceněni v roce předcházejícím, se mohou přihlásit se svou původní prací znovu.

4. Nejlepší disertační práce
Do soutěže lze přihlásit práce obhájené v období od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2020. Účastníci, kteří nebyli oceněni v roce předcházejícím, se mohou přihlásit se svou původní prací znovu.

Zvláštní ocenění:

Ocenění za překonání překážek při studiu
Student je nominován kterýmkoliv akademickým pracovníkem.

Podrobná pravidla soutěže naleznete v příloze, další informace jsou zveřejněny na webových stránkách: https://www.cenasiemens.cz/upload/Pravidla_Cena_Wernera_von_Siemense_2020.pdf

Účastníci v kategoriích Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce se do soutěže přihlašují sami podáním přihlášky na webových stránkách soutěže. 

Návrhy nominací na nejlepšího pedagogického pracovníka resp. zdůvodnění návrhů, a všechny požadované dokumenty, zasílejte nejpozději do 31. října 2020 na e-mailovou adresu bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz. Vaše návrhy pro tuto kategorii budou projednávány vedením 1. LF UK a RUK.

 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat