1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Cena Wernera von Siemense 2019

Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě.

Ceny se udělují v těchto kategoriích:

1. Nejlepší pedagogický pracovník – účastníky navrhuje rektor nebo prorektor univerzity

2. Nejlepší diplomová práce – přihlašovat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly na některé z českých technických nebo přírodovědných vysokých škol nebo na některém pracovišti AV ČR. Do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od 1. 1. 2018 do 25. 11. 2019. K přihlášce účastník přiloží práci (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce) a další přílohy uvedené v přihlášce.

3. Nejlepší disertační práce – přihlašovat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly na některé z českých technických nebo přírodovědných vysokých škol nebo na některém pracovišti AV ČR . Do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od 1. 1. 2018 do 25. 11. 2019. K přihlášce účastník přiloží práci (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce) a další přílohy uvedené v přihlášce. 

4. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu  přihlašovat se můžu jednotlivci i výzkumný tým

Zvláštní ocenění

5. Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce  v této kategorii budou hodnoceny práce nebo projekty žen, které obsadí jedno ze tří oceněných míst v kategoriích Nejlepší diplomová práce/Nejlepší disertační práce/Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu.

6. Diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0  do této kategorie se student hlásí v rámci přihlášení do kategorií o Nejlepší diplomovou/disertační práci.

7. Ocenění za překonání překážek při studiu  student je nominován kterýmkoliv akademickým pracovníkem.

Do všech kategorií kromě kategorie 1. Nejlepší pedagogický pracovník a 7. Ocenění za překonání překážek při studiu se mohou uchazeči hlásit sami, do 30. 11. 2019.

Za doporučení vítězného kandidáta získáváte finanční odměnu.

Podrobné informace k soutěži naleznete na webových stránkách https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html 

 

Hodnocení: spravovat