1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Cena Wernera von Siemense 2018

Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.
Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě. I proto letos přicházíme s novinkou a otevíráme novou soutěžní kategorii: Zvláštní ocenění - Nejlepší absolventská práce na téma Průmyslu 4.0.

Kromě ocenění získávají vítězové také finanční odměnu. Tento rok si v kategoriích Nejlepší diplomová a disertační práce odnesou o 140 tisíc korun navíc.

Cena se uděluje v těchto kategoriích:

· Nejlepší pedagogický pracovník

· Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (hlásit se mohou jednotlivci či týmy nejen z komerční a akademické sféry, kategorie nejsou omezeny druhem instituce, do soutěže lze přihlásit pouze ukončen výsledek výzkumné práce, první publikace výsledku (citační ohlas nesmí být starší pěti let, tedy musí pocházet z doby od 1. 12. 2013 do data ukončení soutěže, povinnou součástí návrhu kvalifikační práce / souboru prací je popis projektu)

· Nejlepší diplomová práce (přihlašovat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly na některé z českých technických nebo přírodovědných vysokých škol, nebo na některém pracovišti AV ČR, do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od 1. 1. 2017 do 28. 11. 2018, k přihlášce účastník přiloží práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a další přílohy uvedené v přihlášce)

· Nejlepší disertační práce (přihlašovat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly na některé z českých technických nebo přírodovědných vysokých škol, nebo na některém pracovišti AV ČR, do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od 1. 1. 2017 do 28. 11. 2018, k přihlášce účastník přiloží práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a další přílohy uvedené v přihlášce)

Do první kategorie navrhuje účastníky rektor nebo prorektor univerzity, do dalších kategorií se autoři přihlašují sami.


Více informací naleznete na webových stránkách: https://www.siemens.com/cz/cz/home/spolecnost/kariera/cena-siemens.html

 

 

Hodnocení: spravovat