1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

CENA MUDr. JANA BUREŠE ZA ROK 2017

Cenu uděluje Alzheimer nadační fond za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů, zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd. Vítěz soutěže bude odměněn částkou 30 000 Kč.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Cena bude udělena za původní sdělení publikované v renomovaném odborném časopisu s impaktním faktorem (IF) nad 1,00 dle Thomson Web of Science.

Do soutěže lze přihlásit pouze publikaci uveřejněnou v kalendářním roce 2017. Počítají se i práce, které byly v roce 2017 zveřejněny na Medline pouze elektronicky a později započteny do roku 2018.

První autor nebo korespondující autor musí být mladší 40 let. Počet přihlašovaných publikací není omezen. Práce lze přihlašovat na: sekretariat@alzheimernf.cz. Je nutné zaslat stručný průvodní dopis a životopis přihlašujícího autora s uvedením roku narození a přihlašovaný článek v pdf formátu v publikované podobě.

Po přihlášení práce bude zasláno potvrzení o jejím přijetí do soutěže.

Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2018.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ CENY

Vítěznou práci vybere správní rada Alzheimer nadačního fondu tajným hlasováním. Vítěz bude kontaktován do 10. 4. 2018 a výsledek soutěže zveřejněn na FB Alzheimer NF. Předání ceny proběhne během společenského večera VII. konference Neuropsychiatrického fóra (25.–27. 4. 2018), www.npforum.cz.

www.alzheimernf.cz


Hodnocení: spravovat