1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Britský ministr se přijel inspirovat na Kliniku adiktologie 1. LF UK a VFN

Podle britské strategie boje proti drogám z roku 2010 je úkolem britského ministra pro prevenci zločinu Normana Bakera sebrat nové poznatky o tom, jaké postupy fungují v jiných zemích a v čem je možné se od nich poučit. Ministr proto včera, 3. prosince 2013, navštívil Kliniku adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice, seznámil se s jejím fungováním a se systémem péče o drogově závislé v České republice.

Ministr Baker přijel do Prahy za účelem sběru informací pro připravovanou studii o protidrogových politikách ve vybraných zemích světa, která bude analyzovat zneužívání drog a drogové závislosti, včetně péče o drogově závislé. Studie má záměr v dané zemi sledovat efektivitu protidrogové politiky a přijatých opatření s ohledem na jejich dopad na jednotlivce, společnost, harm reduction a zločinnost. Svou protidrogovou politiku chce Británie založit na nejlepších dostupných informacích a vzít v úvahu rovněž nejnovější poznatky v oboru, nejrůznější přístupy a typy intervencí. Uvedená studie je rovněž součástí příprav na Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN věnované celosvětové problematice drog v roce 2016, které bude hodnotit postup implementace Politické deklarace a Akčního plánu mezinárodní spolupráce v celosvětovém boji proti drogám. V rámci studie už ministerská delegace navštívila například Kanadu, Švédsko, Dánsko, Holandsko; po České republice letí do Švýcarska.

Ministra Normana Bakera při návštěvě Kliniky adiktologie doprovázel drogový koordinátor Spojeného království Dan Greaves, vedoucí oddělení ministerstva pro drogy a alkohol. Debata se vedla o posledních dvaceti letech vývoje systému drogové politiky v České republice, o názorech na to, které segmenty sítě služeb jsou rozhodující pro vysokou efektivitu kontaktu s cílovou populací služeb a o základních parametrech české sítě adiktologických služeb. Hosté se zajímali o vzájemný vztah služeb a represivních složek systému drogové 45716politiky, zejména policie, o konkrétní podobu a zkušenosti s financováním služeb. Pozornost pak věnovali klinice samotné - zajímala je její organizace, počet studentů, financování studia, dále je zajímala skladba pacientů ambulancí a lůžkových oddělení, návaznost programů, obvyklá doba léčby, způsoby uvažování o efektivitě, financování. Při návštěvě léčebných provozů se hosté živě zajímali o velmi konkrétní položky podpůrného a motivačního programu substituční léčby.


Kopie zápisu ministra Normana Bakera v pamětní knize Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012:

http://www.drogy-info.cz/index.php/info/press_centrum/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_roce_2012

POZNÁMKY PO EDITORY

 

Norman Baker – britský ministr pro prevenci zločinu
(Minister of State for Crime Prevention at the Home Office)

 

Norman Baker je britský liberální demokrat a člen britského parlamentu za okrsek Lewes v Sussexu. Do jeho kompetencí patří mj. problematika drog, alkoholu, násilí, organizovaný zločin, násilí na ženách a dívkách a ochrana dítěte. Ministrem pro prevenci zločinu je od října 2013, předtím měl na starosti resort dopravy.

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat