1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Březen 2017

Rozpočet
V Akademickém senátu 1. LF jsme řešili hospodaření za rok 2016. Naše fakulta si vede dobře, hospodaříme s pozitivní bilancí. Za rok 2016 jsme vynaložili celkem 737 mil. Kč, přičemž jsme získali celkem 740 mil. Kč (včetně doplňkové činnosti, pod kterou spadá výzkum, činící 9 mil. Kč). Důležitým a těžko nahraditelným příjmem pro naši fakultu je školné (především) studentů z anglické paralelky, v roce 2016 to bylo 230 mil Kč.

*Hodnoty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny.

Hodnocení výuky
Výuku v akademickém roce 2015/2016 hodnotilo pomocí ankety v SISu pouze 827 z více než čtyř tisíc studentů. Preklinické předměty patří mezi nejčastěji a vcelku dobře hodnocené. Hodnocení klinických předmětů i loni zaostávalo, a tudíž i jeho vypovídající hodnota. Proč hodnotit? Nejenže skrz hodnocení můžete vyjádřit, co se vám na výuce líbí a co byste chtěli naopak změnit, ale také podle studentských hodnocení a připomínek mohou být úspěšní vyučující odměněni. Učitelé, kteří jsou hodnocení nejhůře, se setkávají s vedením fakulty a společně diskutují připomínky. Zpětná vazba pomocí ankety je nepostradatelná pro kvalitu výuky na fakultě. Pojďte do toho s námi!

Žebříček vysokých škol
V časopise Týden vyšel pozoruhodný žebříček vysokých škol. V kategorii lékařských fakult skončila první Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, která má ale téměř kompletně výuku na hradecké lékařské fakultě UK. Naše fakulta skončila až šestá a dostala mimo jiné málo bodů za výzkum, přestože jsme v něm na špičce… Fakulta se již v minulosti rozhodla, že pro podobné žebříčky data poskytovat nebude. Vedení fakulty pracuje na zjištění metodiky, jakou byl žebříček sestaven.

Proč nebereme vice studentů?
Stížnosti na nedostatek lékařů se v médiích objevují často a mohlo by být logickým řešením, aby fakulty přijímaly více studentů. To ale v současné době není možné. Problém je v nedostatečném financování ze strany státu, respektive univerzity, kapacitě výukových prostorů a omezeném množství pacientů na klinických praxích. Největším úskalím je však nedostatek učitelů a nedostatečná generační obměna. Potřebovali bychom více PhD studentů (zejména v preklinických oborech), aby měl v budoucnu kdo učit. Příslib navýšení finančních prostředků akademickým pracovníkům (na dobu dalece přesahující jedno čtyřleté volební období) by mohl motivovat absolventy k akademické dráze a fakultě umožnit rozšířit a modernizovat výukové prostory.Alžběta Nováková, Martin Pehr, Hana Dittrichová

senátoři

Hodnocení: spravovat