1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Bonifikace a olympiády

U studijního programu Všeobecné lékařství můžete získat bonifikaci v případě splnění níže uvedených podmínek:

A/ Bonifikace za matematiku: 30 bodů.

B/ Bonifikace za umístění v krajském kole předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky – olympiáda z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy: 30 bodů. Celkový možný počet bodů: 270.

Ad A/ Uchazeči mohou získat bonifikaci za matematiku ve výši 30 bodů v rámci přijímacího řízení při splnění jedné z uvedených podmínek:

1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku - podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení) doručí uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (rozhodující je datum odeslání) do 25.5.2022.

2. Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo dříve pod názvem Matematika+ organizace CERMAT s výsledkem výborně až chvalitebně – podepsanou žádost o bonifikaci a certifikát (s ověřovací doložkou konverze) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+ doručí uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (rozhodující je datum odeslání) do 25.5.2022.

Ad B/ Uchazeči mohou získat bonifikaci ve výši 30 bodů v rámci přijímacího řízení, pokud se v posledních 4 letech od data žádosti o bonifikaci umístili alespoň jako úspěšný řešitel krajského kola předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky z předmětů matematika, fyzika, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy (matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda nebo biologická olympiáda). Bonifikace se přiznává pouze jedenkrát i v případě opakovaného umístění v rámci jednoho předmětu či ve více předmětech - podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřenou kopii dokumentu osvědčujícího umístění doručí uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (rozhodující je datum odeslání) do 25.5.2022.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci musí uchazeč doručit v listinné podobě (nezatrhává se v přihlášce) a ke každé přihlášce, kde lze dle podmínek uplatnit bonifikaci, musí podat samostatnou žádost. Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám bonifikace nebude brán zřetel.

Formulář žádosti o bonifikaci naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece.

 

U studijního programu Zubní lékařství můžete získat bonifikaci v případě splnění níže uvedených podmínek:

A/ Bonifikace za matematiku: 15 bodů.

B/ Bonifikace za umístění v krajském kole předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT ČR – olympiáda z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy: 15 bodů. Celkový možný počet bodů: 240.

Ad A/ Uchazeči mohou získat bonifikaci za matematiku ve výši 15 bodů v rámci přijímacího řízení při splnění jedné z uvedených podmínek:

1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku - podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení) doručí uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (rozhodující je datum odeslání) do 25.5.2022.

2. Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo dříve pod názvem Matematika+ organizace CERMAT s výsledkem výborně až chvalitebně – podepsanou žádost o bonifikaci a certifikát (s ověřovací doložkou konverze) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+ doručí uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (rozhodující je datum odeslání) do 25.5.2022.

Ad B/ Uchazeči mohou získat bonifikaci ve výši 15 bodů v rámci přijímacího řízení, pokud se v posledních 4 letech od data žádosti o bonifikaci umístili alespoň jako úspěšný řešitel krajského kola předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky z předmětů matematika, fyzika, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy (matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda nebo biologická olympiáda). Bonifikace se přiznává pouze jedenkrát i v případě opakovaného umístění v rámci jednoho předmětu či ve více předmětech - podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřenou kopii dokumentu osvědčujícího umístění doručí uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (rozhodující je datum odeslání) do 25.5.2022.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci musí uchazeč doručit v listinné podobě (nezatrhává se v přihlášce) a ke každé přihlášce, kde lze dle podmínek uplatnit bonifikaci, musí podat samostatnou žádost. Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám bonifikace nebude brán zřetel.

Formulář žádosti o bonifikaci naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece.


 

 

Hodnocení: (hodnotilo 9 uživatelů) spravovat