1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

27. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy, která je udělována studentům a absolventům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla interdisciplinárním tematickým přesahem, které jsou uchazečem zpracovány v průběhu studia. Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na stupně studijních programů (Bc., Nmgr., Mgr., Ph.D.).

Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: v kategorii společenskovědní včetně teologie, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské.

Udělování ceny se řídí částí III. Opatření rektora č. 48/2017, Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy.

Kandidát předá nejpozději do 2. října 2020 prostřednictvím oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK:

  • vyplněnou a podepsanou přihlášku
  • soutěžní práci v tištěné a v elektronické podobě, nebo ID kvalifikační práce již zveřejněné v repozitáři
  • posudky v tištěné podobě, v případě již zveřejněné práce je dostačující již zmíněné ID kvalifikační práce
  • odborný životopis a seznam publikací předkladatele
Předložená práce musí být zpracována v akademickém roce 2019/2020 (tj. práce v tomto období dokončená či publikovaná, u kvalifikačních prací v tomto období obhájená) a nominována do soutěže pouze jednou.

V případě dotazů kontaktujte Bc. Bohdanu Frantíkovou.

 

Hodnocení: spravovat