1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


\\\'t Mannetje, A. - Brennan, P. - Zaridze, D. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Rudnai, P. - Lissowska, J. - Fabianova, E. - Cassidy, A. - Mates, D. - Bencko, Vladimír - Foretova, L. - Janout, V. - Fevotte, J. - Fletcher, T. - Boffetta, P.
Welding and Lung Cancer in Central and Eastern Europe and the United Kingdom
In: American Journal of Epidemiology, roč. 175, č. 7, 2012, s. 706-714, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0002-9262//000302483500015, IF = 4.780 (2012),

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Petruželka, Luboš - Caffier, H. - /
Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials
In: Lancet, č. 366, 2005, s. 2087-2106, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0140-6736, onkologie. IF = 23.878 (2005), jine-verejne-zdroje,

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Sakai, K. - Sugimachi, K. - Barkmanová, Jaroslava - /
Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials
In: Lancet, roč. 365, č. 9472, 2005, s. 1687-1717, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0140-6736, onkologie. IF = 23.878 (2005), jine-verejne-zdroje,

Aberg, Laura - Autti, Taina - Cooper, Jonathan D. - Elleder, Milan - Haltia, Matti - /
CLN5
The Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (Batten Disease), Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 140-158, monografie, MSM0021620806

Abergel, E. - Chatellier, G. - Hagege, A.A. - Oblak, A. - Linhart, Aleš - Ducardonnet, A. - Menard, J.
Dilated cardiomyopathy patterns in very high level endurance athletes: serial evaluation of 286 professional bicyclists of the 'Tour de France'.
In: European Journal of Echocardiography, č. Abstr.Suppl. , 2003, s. 132-132, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1525-2167, kardiologie.,

Abergel, Eric - Chatellier, Gilles - Hagege, Albert A. - Oblak, Agnes - Linhart, Aleš - Ducardonnet, A. - Menard, Joel
Serial left ventricular adaptations in world-class professional cyclists
In: Journal of the American College of Cardiology (JACC), roč. 44, č. 1, 2004, s. 144-149, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0735-1097, kardiologie. IF = 9.133 (2004), jine-verejne-zdroje,

Abouaf, L. - Panouilleres, M. - Thobois, S. - Majerová, Veronika - Vighetto, A. - Pelisson, D. - Tilikete, C.
Mécanismes de plasticité saccadique chez les patients atteints de maladie de Parkinson
In: Journal Francais d'Ophtalmologie, roč. 35, č. 4, 2012, s. 242-250, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0181-5512//000303732500002, IF = 0.438 (2012),

Aboutable, Tarek
Je odstranění vnitřní limitující membrany vždy nutné při vitrektomii pro diabetický makulární edém bez evidentní epimakulární proliferace?
In: Abstrakta, ČVRS, Praha, 2005, s. 1. 4 -1. 4, abstrakt ve sborníku,

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana
Vitrektomie beim diabetischen zystoiden Makulaödem - Ergebnisse von 72 Fällen
In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, roč. 222, č. 8, 2005, s. 643-648, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0023-2165, oftalmologie. IF = 0.412 (2005), MSM0021620807

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana - Nováková, Dana - Štěpánková, Jana
Vitrektomie u cystoidního diabetického makulárního edému
In: Sborník přednášek, Česká oftalmologická společnost, Hradec Králové, 2003, s. 33-33, abstrakt ve sborníku,

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana - Skalická, Pavlína
Rohovkové komplikace pars plana vitrektomie pro oční komplikace diabetes mellitus
In: Kniha abstrakt, Galén, Praha, 2002, s. 140-140, abstrakt ve sborníku,

Abrahámová, Jitka
Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií
In: Farmakoterapie, roč. 6, č. 2, 2010, s. 219-222, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,

Abrahámová, Jitka
Komentář ke studiím Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu
In: Farmakoterapie, roč. 5, č. 5, 2009, s. 541-541, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,

Abrahámová, Jitka
Nádory varlat - Terapie testikulárních germinálních nádorů
In: Onkourologie, Galén - Karolinum, Praha, 2005, s. 495-501, monografie,

Abrahámová, Jitka
Rakovina prsu - celospolečenský problém
In: Habilitační a inaugurační přednášky na 1. lékařské fakultě 2004, Galen, Praha, 2005, s. 11-24, sborník (nekonferenční, neperiodický),

Abrahámová, Jitka
Vybrané otázky - onkologie 10
Galén, Praha, 2006, konferenční sborník,

Abrahámová, Jitka
Komentář k článku Léčba karcinomu prsu
In: Klimakterická medicína, roč. 12, č. 1, 2007, s. 44-44, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1211-4278, onkologie,

Abrahámová, Jitka
Lapatinib v léčbě karcinomu prsu
In: Remedia, roč. 17, č. 4, 2007, s. 400-403, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, onkologie, jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u nepokročilých testikulárních germinálních nádorů neseminomového typu
In: Klinická onkologie, roč. 21, č. 3, 2008, s. 81-85, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, onkologie//_,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u testikulárních germinálních nádorů
In: Postgraduální medicína, roč. 10, č. 3-příloha, 2008, s. 320-330, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4184, onkologie//_,

Abrahámová, Jitka
Nejnovější poznatky v léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu
In: Acta medicinae, roč. 1, č. 2, 2012, s. 30-34, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1805-398X, _, jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka - Foretová, Lenka - Povýšil, Ctibor - Matouš-Malbohan, Ivan - Štípek, Stanislav - Horák, Jaromír
Atlas nádorů prsu
Grada, Praha, 2000, monografie,

Abrahámová, Jitka - Povýšil, Ctibor - Dušek, Ladislav - /
Nádory varlat
Grada, Praha, 2008, monografie, NR8442, NR8443,

Abrahámová, Jitka - Šlampa, Pavel
Nádory penisu - Chemoterapie a chemoradioterapie
In: Onkourologie, Galén - Karolinum, Praha, 2005, s. 465-469, monografie,

Abs, R. - Wollmann, H. - Koltowska-Haggstrom, M. - Hána, Václav - Monson, J. - /
Determinants of IGF-1 SDS in young adults with severe childhood-onset growth hormone (GH) deficiency (CO-GHD) at re-start of GH treatment
ENEA 2008, Neuroendocrine association, Turecko, 2008, s. OC215-OC215, abstrakt ve sborníku,

Abs, Roger - Jonsson, P. - Koltowska-Haggstrom, M. - Monson, J. - Hána, Václav
Cildhood-Onset Growth Hormone Deficiency (CO-GHD): the outcome in adults based on the KIMS analysis of etiological subgroups
In: 12th International Congress of Endocrinology, International Society of Endocrinology, Lisabon, 2004, s. 116-116, abstrakt ve sborníku,

Ackerman, Kathryn - Babwah, Terence - Bahr, Roald - Bangsbo, Jens - Bärtsch, Peter - Bizzini, Mario - Chomiak, Jiří - Dvorak, Jiri - Edwards, Tony - Engebretsen, Lars - Fuller, Colin - Grimm, Katharina - Junge, Astrid - Khan, Karim
Youth players. Functional anatomy, growth plate injuries, apophysitis, avulsion fractures
F-MARC, Footbal Medicine Manual, Fédération Internationale de Football Association, Zurich, 2009, s. 112-118, příručka, manuál,

Adair, P.M. - Pina, C.M. - Burnside, G. - Nicol, A.D. - Gillett, A. - Shahid, A. - Broukal, Zdeněk - Chesnutt I.G. - Declerk, D. - Ping, F.X. - /
Familial and cultural perceptions and beliefs of oral hygiene and dietary practices among ethnically and socio - economically diverse groups
In: Community Dental Health, roč. 21, č. 1, Suppl. , 2004, s. 102-111, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0265-539X, stomatologie.,

Adam, Milan
Boswellin - nové antirevmatikum?
In: Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, roč. 10, č. 1+2, 2003, s. 39-42, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4575, revmatologie - imunologie.,

Adam, Milan
Selected Abstract from 7th International Conference on the Chemistry and Biology of Mineralized Tissues. USA, Ponte Vedra Brach (Florida), 4. -8. 11. 2001
In: Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii , roč. 9, č. 1+2, 2002, s. 80-93, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4575, revmatologie - biochemie,

Adam, Milan
Vybraná abstrakta z XVIII. setkání federace evropských společností pojivové tkáně, Brighton, UK, 27. -31. 7. 2002. (Selected abstract from the XVIIIth Federation of European Connective Tissue Societies Meeting, Brighton, UK: July 27-31 2002
In: Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, roč. 9, č. 3+4, 2002, s. 107-108, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4575, revmatologie - imunologie.,

Adam, Milan - Braun, Martin
Spontánní artróza u myší kmene C57 Black - změny koncentrace pentosidinu při podávání vitaminu C a Boswellinu
In: Sborník přednášek, Společnost RFM, Jáchymov, 2005, s. -, abstrakt ve sborníku, NR7895,

Adam, Milan - Braun, Martin - Hulejová, Hana
Indikace aplikace antiporotik při postmenopauzální osteoporóze
In: Sborník přednášek, Společnost RFM, Jáchymov, 2006, s. 1-1, abstrakt ve sborníku,

Adam, Milan - Hulejová, Hana - Braun, Martin
Význam laboratorních testů pro terapii osteoporózy
In: Česká revmatologie, roč. 12, č. 2, 2004, s. 202-202, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7905, revmatologie - biochemie., MZ00000023728

Adam, Milan - Hulejová, Hana - Braun, Martin - Martínek, J.
Collagen peptides act as nutraceuticals
In: Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, roč. 14, č. 1+2, 2007, s. 76-77, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4575, revmatologie - pediatrie, MZ0RU2005

Adam, Milan - Hulejová, Hana - Braun, Martin - Martínek, Jindřich
Collagen peptides act as nutraceuticals
In: Abstract Book, FECTS, Oulu, 2006, s. 168-168, abstrakt ve sborníku, MZ0RU2005

Adam, Milan - Hulejová, Hana - Řihošková-Barešová, Veronika
Neobvyklý nález novotvořené tkáně při osteoartritidě
In: Česká revmatologie, roč. 12, č. 2, 2004, s. 91-91, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7905, revmatologie., MZ00000023728

Adam, Milan - Hulejová, Hana - Špaček, Pavel
Comparison of the efficacy three different therapy kinds in osteoarthritis
In: Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, roč. 10, č. 1+2, 2003, s. 69-76, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4575, revmatologie - imunologie.,

Adam, Milan - Martínek, Jindřich
Perorálně podané peptidy se z GIT vstřebávají a následně jsou inkorporovány do buněčné cytoplasmy
In: Compendium patologie a léčby chorob pojiva, Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání, Praha, 2004, s. 37-43, stať ve sborníku,

Adam, Milan - Martínek, Jindřich
Immunohistochemical detection of collagen hydrolysate in cytoplasma
In: Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, roč. 9, č. 3+4, 2002, s. 118-119, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4575, revmatologie - imunologie.,

Adam, Milan - Pešáková, Vlasta - Petrtýl, M. - Balík, K.
Biological fixation of some implants by bone surface
In: Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, roč. 9, č. 1+2, 2002, s. 87-88 , X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4575, revmatologie - imunologie.,

Adam, Milan - Petrtýl, K. - Balík, K. - Bastl, Z.
Nové materiály vhodné pro implantáty - příprava implantátů
In: Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, roč. 70, č. 6, 2003, s. 303-305 , I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0001-5415, revmatologie., GA106/99/0419, GA106/00/1464,

Adam, Milan - Petrtýl, M.
2nd point meeting of the European calcified tissue society and the international bone and mineral society, Genova, 25.-29.6.2005
In: Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, roč. 12, č. 1+2, 2005, s. 100-100, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4575, revmatologie,

Adam, Milan - Petrtýl, M. - Balík, K. - Pešáková, Vlasta - Hulejová, Hana - Klézl, Zdeněk
Nové materiály vhodné pro implantáty - biologická reakce na implantáty
In: Osteologický bulletin, roč. 9, č. 2, 2004, s. 59-66, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-3778, revmatologie - biochemie., GA106/99/0419,

Adam, Milan - Setana, K.
Called cysts in osteoarthritic (OA) bones are in fact granulation tissue
In: Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, roč. 9, č. 3+4, 2002, s. 118-118, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4575, revmatologie - imunologie.,

Adam, Milan - Smetana, Karel Jr. - Hulejová, Hana - Pešáková, Vlasta - Šťovíčková, Jitka
Granulations simulate cysts in osteoarthritic articular bone
In: Osteoarthritis and Cartilage, roč. 11, č. Suppl. A, 2003, s. S23-S24, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1063-4584, revmatologie. IF = 2.964 (2003), MZ00000023728

Adam, Pavel - Zeman, David - Kalistová, Hana - Seidl, Zdeněk - Obenberger, Jiří - /
Cytologické likvorové nálezy u brain lupus
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 63/96, č. 3, 2000, s. 195-195, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859, neurologie. IF = 0.059 (2000), IZ3643,

Adam, Z. - Krejčí, M. - Pour, L. - Feit, J. - Büchler, Tomáš - Hájek, R.
IgA pemphigus associated with monoclonal gammopathy completely resolved after achievement of complete remission of multiple myeloma with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen
In: Wiener klinische Wochenschrift, roč. 122, č. 9.X, 2010, s. 311-314, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0043-5325//000278954200008, IF = 0.747 (2010), LC06027, MSM0021622434

Adam, Zdeněk - Bačovský, Jaroslav - Flochová, Emília - Gregora, Evžen - Gumulec, Jaromír - Hudeček, Ján - Kafková, Adriana - Kessler, Petr - Kotouček, Pavol - Koza, Ivan - Koza, Vladimír - Krejčí, Marta - Kubisz, Peter - Lakota, Ján - Lemež, Peter - Maisnar, Vladimír - Markuliak, Imrich - Mistrík, Martin - Penka, Miroslav - Pour, Luděk - Řezníček, Jiří - Schützová, Miroslava - Straub, Jan - Ščudla, Vladimír - Špička, Ivan - Tóthová, Elena - Walterová, Lenka
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Zdrojová data použitá pro Doporučení České myelomové skupiny, Myelomové sekce České hematologické společnosti a expertů Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu
In: Transfuze a hematologie dnes, roč. 11, č. Suppl. 1, 2005, s. 12-51, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-5763, hematologie - onkologie,

Adam, Zdeněk - Bačovský, Jaroslav - Flochová, Emília - Gregora, Evžen - Gumulec, Jaromír - Hudeček, Ján - Kafková, Adriana - Kessler, Petr - Kotouček, Pavol - Koza, Ivan - Koza, Vladimír - Krejčí, Marta - Kubisz, Peter - Lakota, Ján - Lemež, Peter - Maisnar, Vladimír - Markuliak, Imrich - Mistrík, Martin - Penka, Miroslav - Pour, Luděk - Řezníček, Jiří - Schützová, Miroslava - Straub, Jan - Ščudla, Vladimír - Špička, Ivan - Tóthová, Elena - Walterová, Lenka
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí České hematologické společnosti a experty Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu
In: Transfuze a hematologie dnes, roč. 11, č. Suppl. 1, 2005, s. 3-11, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-5763, hematologie - onkologie,

Adam, Zdeněk - Elleder, Milan - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Hájek, Roman
Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů ve tkáních.
Hematologie - přehled maligních krevních chorob., Grada, Praha, 2008, s. 241-262, monografie, MSM0021620806

Adam, Zdeněk - Straub, Jan - Ščudla, Vladimír
Doporučení České myelomové skupiny (CMG) pro zajištění časné diagnostiky mnohočetného myelomu v podmínkách ambulantní klinické praxe
In: Časopis lékařů českých, roč. 146, č. 9, 2007, s. 671-672, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, hematologie - onkologie,

Adamcová, Miroslava - Bajer, Milan - Bajerová, Kateřina - Bronský, Jiří - Dědek, Petr - Hradský, Ondřej - Karásková, Eva - Kavalcová, Lucie - Mitrová, Katarína - Netvalová, Silvie - Nevoral, Jiří - Pozler, Oldřich - Schwarz, Jan - Szitányi, Peter - Škába, Richard - Šuláková, Astrid
Doporučení pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro diagnostiku a léčbu nespecifických střevních zánětů u dětí
In: Česko-slovenská pediatrie, roč. 67, č. 9, 2012, s. 3-45, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0069-2328, _,

Adamcová, Miroslava - Bayer, Milan - Adámek, Stanislav
Neobvyklá porucha fosfokalciového metabolizmu u dorostenky
In: Osteologický bulletin, roč. 11, č. 4, 2006, s. 88-90, V - kazuistika, 1211-3778, gastroenterologie - osteologie,

Adamczak, Marcin - Gross, Marie-Luise - Krtil, Jan - Koch, Andreas - Tyralla, Karin - Amann, Kerstin - Ritz, Eberhard
Reversal of glomerulosclerosis after high-dose enalapril treatment in subtotally nephrectomized rats
In: Journal of the American Society of Nephrology, roč. 14, č. 11, 2003, s. 2833-2842, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1046-6673, nefrologie. IF = 7.499 (2003), jine-verejne-zdroje,

Adamec, Ondřej
Revmatická onemocnění v dětském věku
In: Ortopedie, Grada, Praha, 2005, s. 202-218, monografie,

Adamec, Ondřej
Vyšetření kloubního punktátu
In: Ortopedie, Grada, Praha, 2005, s. 54-59, monografie,

Adamec, Ondřej
Laboratorní vyšetření
In: Ortopedie, Grada, Praha, 2005, s. 51-54, monografie,

Adamec, Ondřej - Dungl, Pavel
Inveterované luxace hlavičky radia u dětí
In: Kniha abstrakt, Česká společnost pro ortopedii a traumatologii - Masarykova univerzita, Brno, 2003, s. 24-24, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Ondřej - Dungl, Pavel
Pozdní m. Legg-Calvé-Perthes
In: Souhrny přednášek, Ediční oddělení IPVZ, Praha, 2002, s. 7-7, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Ondřej - Dungl, Pavel
Inveterovaná luxace hlavičky radia u dětí
In: Souhrny přednášek, Ediční oddělení IPVZ, Praha, 2002, s. 39-39, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Ondřej - Dungl, Pavel - Hart, Radek
Berman-Gartland osteotomy in the treatment residual clubfoot
In: Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume, roč. 84 B, č. Supp.2, 2002, s. 116-116, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0301-620X, ortopedie. IF = 1.457 (2002),

Adamec, Ondřej - Dungl, Pavel - Chomiak, Jiří
Overhead traction in conservative therapy of congenital hip dislocation
In: Conference Book, EPOS, 2004, s. 100-100, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Ondřej - Dungl, Pavel - Chomiak, Jiří
Dočasná talokalkaneární stabilizace u pacientů s DMO
In: Souhrny přednášek, Praha, 2004, s. 52-52, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Ondřej - Dungl, Pavel - Chomiak, Jiří - Frydrychová, Monika
Residual forefoot adduction in clubfoot - comparison of two methods of treatment
In: Journal of Children's Orthopaedics, Springer-Berlin, Heidelberg, 2007, s. S113-S113, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Ondřej - Dungl, Pavel - Kasal, T. - Chomiak, Jiří
Synovektomie kolena v léčení juvenilní idiopatické artritidy
In: Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, roč. 69, č. 6, 2002, s. 350-358, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0001-5415, ortopedie - revmatologie,

Adamec, Ondřej - Chomiak, Jiří
Osteomyelitis v dětském věku a léčení jejích následků
In: Souhrny přednášek, Ediční oddělení IPVZ - Praha, Praha, 2003, s. 28-28, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Ondřej - Chomiak, Jiří - Frydrychová, Monika - Ošťádal, Martin - Dungl, Pavel
Acetabular coverage procedures after conservative treatment of DDH
Journal of children's orthopaedics, Springer, Heidelberg, 2008, s. 63-64, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Stanislav
Diagnostika kolorektálního karcinomu
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 52, č. 1, 2003, s. 13-14, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, gastroenterologie - onkologie.,

Adamec, Stanislav
Generalizovaný adenokarcinom ovaria, napodobující fibrostenózující formu Crohnovy nemoci
In: Novinky z gastroenterologie, roč. 6, č. 2, 2000, s. 8-9, V - kazuistika, 1211-5738, gastroenterologie,

Adamec, Stanislav - Fried, Martin - Šrámková, P. - Lukáš, Milan
Endoskopická léčba obezity pomocí B. I. B. - naše zkušenosti
In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, roč. 59, č. Suppl. 2, 2005, s. 28-28, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-323X, vnitřní lékařství,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan
Střevní eubiotika, desinficiencia a deflatulencia
In: Remedia, roč. 13, č. Suppl. 1, 2003, s. S87-S91, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, gastroenterologie - farmakologie.,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan
Symptomatologie, průběh a léčba při ulcerózní kolitidě
In: Zdravotnické noviny, roč. 49, č. 5, 2000, s. 5-5, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, gastroenterologie,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan
Střevní eubiotika, desinficiencia a deflatulencia
In: Remedia, roč. 10, č. 4, 2000, s. 267-271, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, gastroenterologie - flatulence,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Bortlík, Martin - Chalupná, Petra - Novotný, Aleš
Inflammatory bowel disease and occurrence of carcinoma and DALM our experience in 325 patients with large bowel inflamation in years 1997-2004
In: GUT - International Journal of Gastroenterology and Hepatology, roč. 53, č. Suppl. VI, 2004, s. A141-A141, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0017-5749, gastroenterologie. IF = 6.601 (2004),

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Hrubant, Karel - Dvořák, Milan - Vítková, Ivana
Nádory Vaterské papily a periampulární oblasti
In: Endoskopie, roč. 9, č. 4, 2000, s. 63-69, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-1074, gastroenterologie,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Kuchařová, Alice - Novotný, Aleš - Bortlík, Martin
Pregnancy in patients with inflammatory bowel disease. A retrospective analysis of 21 cases
In: GUT - International Journal of Gastroenterology and Hepatology, roč. 51, č. Suppl. 3, 2002, s. A123-A123, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0017-5749, gastroenterologie. IF = 6.323 (2002),

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Kuchařová, Alice - Novotný, Aleš - Bortlík, Martin
Pregnancy in patients with inflammatory bowel disease. A retrospective analysis of 21 cases (2)
In: Poster Abstracts of Gastroenterology week, Freiburg, 2002, s. 20-20, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Novotný, Aleš - Bortlík, Martin - Chalupná, Petra
Long term results of balloon dilation of anastomotic strictures in patients with Crohn´s disease (1)
In: Immunological Disease of Liver and Gut, Praha, 2003, s. 2-2, abstrakt ve sborníku,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Novotný, Aleš - Bortlík, Martin - Chalupná, Petra
Long term results of balloon dilation of anastomotic strictures in patients with Crohn´s disease (3)
In: Biomedical Papers, roč. 147, č. Suppl. 1, 2003, s. 59-59, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-8118, gastroenterologie.,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Novotný, Aleš - Bortlík, Martin - Chalupná, Petra
Long term results of balloon dilation of anastomotic strictures in patients with Crohn´s disease (2)
In: GUT - International Journal of Gastroenterology and Hepatology, roč. 52, č. Suppl. 6, 2003, s. A112-A112, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0017-5749, gastroenterologie. IF = 5.883 (2003),

Adamec, Stanislav - Novotný, Aleš - Lukáš, Milan
Toxické poškození jater po Augmentinu
In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, roč. 55, č. Suppl. 1, 2001, s. 41-41, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-323X, gastroenterologie.,

Adamec, Stanislav - Novotný, Aleš - Lukáš, Milan - Stříteský, Jan - Vedralová, Jana
Kombinace amoxicilinu s kyselinou klavulanovou jako příčina toxického poškození jater
In: Interní medicína pro praxi, roč. 4, č. 3, 2002, s. 145-146, V - kazuistika, 1212-7299, hepatologie,

Adamec, Vladimír - Bencko, Vladimír - Dufek, Jiří - Jedlička, Jiří
Persistant organic pollutants in transport emissions and health. The Czech Republic experience
In: Epidemiology, roč. 16, č. 5, 2005, s. S146-S146, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1044-3983, hygiena - epidemiologie. IF = 4.043 (2005), 1F54H/098/520,

Adameček, David - Bečka, Jan - Beránková, Alena - Dobiášová, Dana - Dolák, Jiří - Exnerová, Petra - Flaks, Petr - Kalina, Kamil - Kraftová, Renata - Kuda, Aleš - Libra, J. - Minařík, J. - Miovská, Lenka - Miovský, Michal - Mravčík, V. - Pilař, J. - Počarovský, O. - Popov, Petr - Richter, J. - Skácelová, L. - Sklenář, V. - Staníček, J. - Škvařilová, O. - Trapková, B. - Valnoha, J. - Žárský, M.
Seznam a definice výkonů drogových služeb
Úřad vlády ČR, Praha, 2006, příručka, manuál,

Adámek, Svatopluk
Chirurgie primární hyperparathyreózy
In: Causae mortis v chirurgii na přelomu tisíciletí, Galén, Praha, 2005, s. 87-91, monografie,

Adámek, Svatopluk
Chirurgie štítné žlázy
In: Causae mortis v chirurgii na přelomu tisíciletí, Galén, Praha, 2005, s. 81-85, monografie,

Adámek, Svatopluk
Slinivka břišní.
Základy speciální chirurgie., Galén, Praha, 2008, s. 115-118, učebnice VŠ,

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - David, I. - Naňka, Ondřej - Schützner, Jan
Terapie primární hyperparathyreozy
In: Primární hyperparathyreoza, Galén, Praha, 2006, s. 103-124, monografie,

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - Naňka, Ondřej
Minimálně invazivní operační postupy
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 138-148, monografie,

Adámek, Svatopluk - Beneš, Eduard - Naňka, Ondřej
Epidemiologie a etiologie primární hyperparathyreózy
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 49-54, monografie,

Adámek, Svatopluk - Bláha, Martin - Libánský, Petr - Tvrdoň, Jiří - Naňka, Ondřej
Omentoplastika sterna - chirurgické řešení defektu sterna při osteomyelitidě sterna u pacientky s mediastinálně uloženým adenomem parathyreoidey
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 82, č. 12, 2003, s. 624-627, V - kazuistika, 0035-9351, chirurgie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Broulík, Petr D. - Libánský, Petr - Tvrdoň, J. - Naňka, Ondřej
Záludnosti operací pro primární hyperparathyreózu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 6, č. Suppl. 2, 2003, s. 18-19, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, anatomie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, P. - Tvrdoň, Jiří - Pafko, Pavel - Broulík, Petr D.
Chirurgická léčba primární hyperparathyreozy na specializovaném pracovišti
In: Osteologický bulletin, roč. 7, č. 3, 2002, s. 95-98, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-3778, chirurgie,

Adámek, Svatopluk - Libánský, P. - Tvrdoň, Jiří - Pafko, Pavel - Broulík, Petr D.
Naše zkušenosti s bilaterálním přístupem při chirurgické léčbě primární hyperparatyreózy
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 81, č. 9, 2002, s. 443-449, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, chirurgie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Kabát, Jaromír - Šedý, Jiří - Pafko, Pavel - Naňka, Ondřej
Problematika reoperací pro perzistující a rekurentní primární hyperparatyreózu
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 86, č. 3, 2007, s. 150-154, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, chirurgie, NR8308,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Lischke, Robert - Foltán, René - Kubinyi, Jozef - Broulík, Petr D.
Surgical therapy of primary hyperparathyrodism in the context of orthopaedic diagnosis and treatment: Our experiences in 441 patients
In: Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, roč. 78, č. 4, 2011, s. 355-360, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0001-5415//000295191900012, _, jine-verejne-zdroje,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Naňka, Ondřej - Šedý, Jiří - Pafko, Pavel
Chirurgische Therapie des primären Hyperparathyreoidismus und dessen Komplikationen: Erfahrungen an 453 Patienten
In: Zentralblatt für Chirurgie, roč. 130, č. 2, 2005, s. 109-113, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-409X, anatomie - chirurgie. IF = 0.331 (2005), ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Naňka, Ondřej - Šedý, Jiří - Vítková, Ivana
Vlastní výsledky, sestavy a kazuistiky pacientů operovaných pro primární hyperparathyreózu
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 159-175, monografie,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Schützner, Jan - Broulík, Petr D. - Belšan, T.
Operační přístup k mediastinálním adenomům a karcinomům parathyroidey
In: Sborník lékařský, roč. 101, č. 4, 2000, s. 307-314, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0036-5327, chirurgie,


Publikace dle jednotlivých pracovišť