1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Vokřál, Jan - Novák, Alexej
Pokus o hodnocení kvality pěveckého formantu u zpěváků
In: Proceedings - Interaction and feedbacks '2000, Institute of Thermomechanics AS CR, Praha, 2000, s. 275-280, stať ve sborníku,

Vokřál, Jan - Novák, Alexej
Kvalita pěveckého formantu
In: Sborník přednášek, HK CREDIT, 2000, s. 5-5, abstrakt ve sborníku,

Vokřál, Jan - Novák, Alexej
Může být akustický obraz odrazem psychoakustického vjemu?
In: Sborník přednášek, Univerzita Palackého, Olomouc, 2001, s. 15-16, stať ve sborníku, GV106/98/K019

Vokřál, Jan - Novák, Alexej
Relace mezi akustickým obrazem zpěvu a psychoakustickým vjemem
In: Sborník referátů, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2001, s. 229-236, stať ve sborníku, GV106/98/K019

Vokřál, Jan - Novák, Alexej - Dlouhá, Olga
Porovnání průměrných hladin řeči u slovní audiometrie
In: Novinky ve foniatrii a audiologii 2007, Galén, Praha, 2007, s. 27-29, stať ve sborníku, NR9105,

Vokřál, Jan - Novák, Alexej - Vohradník, Miloš
On the analysis and psychoacoustic quality of singer's formant
In: Abstracts of PEVOC IV, 2001, s. 58-58, abstrakt ve sborníku, GV106/98/K019

Vokřál, Jan - Švancara, Pavel - Horáček, Jaromír - Černý, Libor - Lavička, Lukáš
Effect of tonsillectomy on voice and mathematical modelling of vowels /A/ and /I/
In: Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte 2005 - Band 13, Scientias Verlag, Berlin, 2005, s. 169-172, stať ve sborníku, GA106/04/1025,

Vokřál, Jan - Vohradník, Miloš - Horáček, Jaromír
Measurement of acoustic pressure in supraglottal spaces
In: Book of abstracts, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2001, s. 237-244, stať ve sborníku, GV106/98/K019

Vorlová, Tereza - Dlouhá, Olga - Šonka, Karel
Obstrukční spánková apnoe a sluch
In: Neurológia, roč. 7, č. 1, 2012, s. 17-18, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1336-8621, _,

Zámečník, Libor - Hanuš, Tomáš
Inkontinence moči. Doporučené postupy pro praktické lékaře
6 s., Česká lékařská společnost JEP, Praha, 2001, WWW prezentace, NO5390,


Publikace dle jednotlivých pracovišť