1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Vokřál, Jan - Dlouhá, Olga - Černý, Libor
Větná srozumitelnost v šumu, výsledky u nedoslýchavých pacientů
Sborník referátů, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2010, s. 121-126, stať ve sborníku,

Vokřál, Jan - Hluší, Simona - Černý, Libor
Physiologic nasometric values of Czech language
In: Proceedings, Technicka Univerzita, Zvolen, 2002, s. 137-140, stať ve sborníku, GA106/98/K019,

Vokřál, Jan - Hluší, Simona - Černý, Libor
Nazometrické hodnoty českých hlásek
In: Novinky ve foniatrii 2002, Galén, Praha, 2002, s. 80-81, abstrakt ve sborníku, GA106/98/K019,

Vokřál, Jan - Horáček, Jaromír - Černý, Libor - Veselý, Jan
Souvislost percepce vlastního hlasu a vibrací lebečního skeletu
In: Proceedings, ÚTAV ČR, Praha, 2003, s. 195-200, stať ve sborníku, GA106/98/K019

Vokřál, Jan - Horáček, Jaromír - Černý, Libor - Veselý, Jan
Vibrace lebečního skeletu při hlasovém projevu
In: Sborník, AUDIO - Fon centr s.r.o., Brno, 2003, s. 87-88, stať ve sborníku, GA106/98/K019

Vokřál, Jan - Horáček, Jaromír - Černý, Libor - Veselý, Jan
Vibrace lebečního skeletu a percepce vlastního hlasu mluvčím
In: Book of extended abstracts, Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR, Praha, 2004, s. 321-322, stať ve sborníku, GA106/04/1025,

Vokřál, Jan - Lašťovka, Milan - Škodová, Eva - Černý, Libor - Dušková, Markéta - Čakrtová, Michaela
Objektivní hodnocení výsledků korektivních operací u rozštěpových vad u adolescentů a dospělých pomocí nazometrického vyšetření
In: Sborník referátů, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2005, s. 155-160, stať ve sborníku, NR8089,

Vokřál, Jan - Lašťovka, Milan - Škodová, Eva - Černý, Libor - Dušková, Markéta - Čakrtová, Michaela
Vliv operačních zásahů v supraglotickém prostoru na změnu hlasu a řeči z hlediska akustické analýzy signálů
In: Sborník, Česká akustická společnost, Praha, 2005, s. 167-174, stať ve sborníku, GA106/04/1025, NR8089,

Vokřál, Jan - Lašťovka, Milan - Škodová, Eva - Černý, Libor - Dušková, Markéta - Čakrtová, Michaela
Hodnocení výsledků korektivních operací u rozštěpových vad pomocí akustické analýzy hlasu a řeči
In: Kniha súhrnov, Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Pieštiany, 2005, s. 22-22, abstrakt ve sborníku,

Vokřál, Jan - Novák, Alexej
Projev hlasové únavy herců po divadelním představení a multimenzionální analýza hlasu (MDVP)
In: Sborník abstraktů, Plzeň, 2004, s. 19-21, stať ve sborníku, GA106/04/1025,


Publikace dle jednotlivých pracovišť