1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Čechová, Ivana
Vyšetření sluchu pro přidělení sluchadla u dětí
In: Nemocnice, č. 5, 2007, s. 21-22, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, foniatrie - audiologie,

Černý, Libor
Vocal fold paralysis imitated by arytenoid dislocation
In: Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte 2005, Band 13, Scientias Verlag, Berlin, 2005, s. 188-190, stať ve sborníku,

Černý, Libor
Sluchové centrum
In: Nemocnice, č. 5, 2007, s. 20-20, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, foniatrie,

Černý, Libor
Zevní zvukovod a sluchadla
In: Zevní zvukovod, Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2007, s. 67-77, monografie, jine-verejne-zdroje,

Černý, Libor
Sluchové vady a novorozenecký screening
In: Vox Pediatriae, roč. 10, č. 5, 2010, s. 10-11, VI - původní popularizační článek, 1213-2241, _,

Černý, Libor
Edukace jícnového hlasu
In: Otorinolaryngologie a foniatrie, roč. 61, č. 4, 2012, s. 245-248, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7867, _, jine-verejne-zdroje,

Černý, Libor
Péče o sluchově postižené děti – ranný věk
Novinky ve foniatrii 2012, Galén, Praha, 2012, s. 25-27, stať ve sborníku,

Černý, Libor - Dlouhá, Olga
Přehled péče o děti se sluchovou vadou
In: Sborník přednášek , ORL společnost, 2006, s. 18-18, abstrakt ve sborníku,

Černý, Libor - Fišer, Jindřich
Foniatrická péče
In: Pokroky v sekundární léčbě nemocných s rozštěpem, Olga Čermáková, Hradec Králové, 2007, s. 145-149, monografie, jine-verejne-zdroje,

Černý, Libor - Lašťovka, Milan - Růžička, Evžen
Vztah poruch plynulosti řeči a extrapyramidových poruch
In: Sborník přednášek, HK CREDIT, 2000, s. 22-22, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť