1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

AVASTipendium pro lidský mozek 2018

AVASTipendium pro lidský mozek je společný vzdělávací stipendijní program iniciovaný Alzheimer nadačním fondem a finančně zaštítěný Nadačním fondem AVAST. Program je určen na podporu rozvoje léčby a výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění mozku.

Preferované jsou projekty, které budou dále rozvíjeny i po skončení programu AVASTipendium,s možností další grantové podpory i z jiných zdrojů, a které slibují zajímavé publikační výstupy. Vznik nových týmů a výhled udržitelnosti takto iniciovaných projektů po návratu do ČR jsou důležitým kritériem při výběru.

PODPORA MŮŽE BÝT POSKYTNUTA V NÁSLEDUJÍCÍCH OBORECH

• neurologie
• neuropsychologie
• psychiatrie
• biomedicínské zobrazování a programování
• biomedicínská statistika
• neuroradiologie
• biofyzika
• lékařská fyzika
• neuroepidemiologie
• paliativní péče o pacienty s demencí
• ošetřovatelství
• etika
• antropologie
• sdílení dat
• a další relevantní obory zabývající se Alzheimerovou chorobou

NA CO LZE V RÁMCI PROJEKTU FINANČNÍ PODPORU ŽÁDAT

Program je primárně určen na financování studijních pobytů v délce 3 až 6 měsíců, a to především – ale ne výhradně – na některé ze zahraničních výzkumných institucí.

Mezi doporučené vědecké instituce patří například:

• University of South Florida, Tampa, USA;
• Mayo Clinic Rochester, USA;
• Institut Karolinska, Švédsko;
• VU University Amsterdam, Nizozemí;
• akademická pracoviště v Londýně, Velká Británie;
• Wicking Dementia Research and Education Centre, Univerzity of Tasmania, Austrálie.
Další zamýšlenou oblastí financování je účast žadatele na výjimečných vzdělávacích akcích a kurzech v daných oborech a dále aktivní prezentace žadatele na významných mezinárodních konferencích a seminářích. V případě, že by celá částka programu nebyla přidělena pro výše uvedené účely, lze z ní rovněž financovat mezinárodní výměnu akademických a vědeckých pracovníků a neinvestiční dovybavení a přístrojové vybavení výzkumné laboratoře pracoviště žadatele.

Více ZDE


Hodnocení: spravovat