1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Petra Průchová
tel.: 224 964 422

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571

agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


 

danvesely| tisk | spravovat

Atestační zkouška

1. Organizace atestační zkoušky je stanovena vyhláškou č. 188/2009 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a týká se VP 2005 - 2015.

Upozornění:

 • opakování atestace je možné pouze dvakrát a nejdříve za rok ode dne neúspěšně vykonané zkoušky
 • úspěšně absolvovaná praktická část atestační zkoušky je platná po dobu dvou let od termínu vykonání
 • možnost odstoupení od atestační zkoušky před zahájením teoretické či praktické části, po jejím zahájení je odstoupení hodnoceno jako neúspěšný pokus
 • při neúčasti u zkoušky je nutná písemná omluva, jinak je zkouška hodnocena jako neúspěšný pokus

 

Požadavky dané VP (praxe, výkony, stáže, kurzy) musí být splněny nejpozději jeden měsíc před termínem atestační zkoušky.

2. Přihlášky k atestacím. Formuláře přihlášek – jsou k dispozici v elektronické formě na webu MZ ČR v portálu EZP: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare. Řádně vyplněná přihláška, včetně požadovaných příloh se zasílá 90 dní před termínem atestace na Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK v Praze, pokud atestaci v daném termínu organizuje.

3. Termíny a místo atestací. Od 1. 1. 2012 atestační zkoušky v základních oborech (kromě oborů praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) se konají pouze na lékařských fakultách, termíny a místo konání jsou zveřejněny na webových stránkách všech LF vždy na celý rok.

4. Podrobné informace k atestační zkoušce:

 

5. Atestační otázky. Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce uveřejňují shodně MZ, LF a IPVZ na svých webových stránkách.

 

6. Jmenný seznam členů atestačních komisí:

 

7. Platby za atestační zkoušky. Úhrada za atestační zkoušku byla stanovena nařízením vlády č. 225/2011 Sb., s účinností od 1. 8. 2011 takto:

 • úhrada za atestační zkoušku - 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
 • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).
 • za dříve vykonanou a uznanou část atestační zkoušky se úhrada nevyžaduje.

Poplatek za atestační zkoušku, konanou na 1. LF UK zasílejte na účet 1. LF UK, KB Praha, č. účtu: 43-4187780227/0100, variabilní symbol: je specifický a bude uveden v pozvánce na atestační zkoušku. 

8. Ubytování. Lékaři, kteří atestují na 1. LF UK mají možnost ubytování v Hotelu ILF, 10 minut od centra Prahy.

 • adresa: Hotel ILF, Budějovická 15, 141 00 Praha 4
 • rezervace: rezervace@hotel-ilf.cz nebo booking@hotel-ilf.cz (je třeba uvést termín a doložit pozvánku k atestaci)
 • ceny: dvoulůžkový pokoj je 620,- Kč/osobu, jednolůžkový pokoj je 920,- Kč včetně DPH a bufetové snídaně.
 • kontakt: Kateřina Hlavničková - vedoucí rezervačního oddělení Hotelu ILF (tel: 261 092 370, fax: 261 261 846)

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 19239 poslední aktualizace: ehall, 09.11.2017
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít