1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2


vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

 

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571


agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

danvesely| tisk | spravovat

Atestační zkouška

1. Organizace atestační zkoušky je stanovena vyhl. č. 188/2009 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.

2. Vlastní atestační zkouška

· teoretická část – 3 odborné otázky (losují se), může být písemný test či obhajoba atestační práce;

· praktická část – vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnóza, vyšetřovací postup, navržená léčba, simulovaný případ, písemný test, analýza laboratorních nálezů, obhajoba projektu;

· možnost odstoupení od atestační zkoušky před zahájením teoretické či praktické části,

· při neúčasti u zkoušky je nutná písemná omluva, jinak je zkouška hodnocena jako neúspěšný pokus.

Upozorňujeme na změny obsahu atestační zkoušky podle Věstníku MZ, částka 1, 2013 viz. obory gynekologie a porodnictví, kardiologie a radiační onkologie.

Dále upozorňujeme, že Věstník znovu zavádí jako povinný kurz Lékařská první pomoc a Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy podle VP 2011.

Požadavky dané VP (praxe, výkony, stáže, kurzy) musí být splněny nejpozději jeden měsíc před termínem atestační zkoušky.

3. Přihlášky k atestacím. Formuláře přihlášek – jsou k dispozici v elektronické formě na webu MZ ČR v portálu EZP: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare. Řádně vyplněná přihláška, včetně požadovaných příloh se zasílá 90 dní před termínem atestace na Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK v Praze, pokud atestaci v daném termínu organizuje.

4. Termíny a místo atestací. Od 1. 1. 2012 atestační zkoušky v základních oborech (kromě oborů praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) se konají pouze na lékařských fakultách, termíny a místo konání jsou zveřejněny na webových stránkách všech LF vždy na celý rok.

5. Platby za atestační zkoušky. Úhrada za atestační zkoušku byla stanovena nařízením vlády č. 225/2011 Sb., s účinností od 1. 8. 2011 takto:

  • úhrada za atestační zkoušku - 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
  • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
  • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).
  • za dříve vykonanou a uznanou část atestační zkoušky se úhrada nevyžaduje.

Poplatek za atestační zkoušku, konanou na 1. LF UK zasílejte na účet 1. LF UK, KB Praha, č. účtu: 43-4187780227/0100, variabilní symbol: je specifický a bude uveden v pozvánce na atestační zkoušku. 

  • 6. Atestační otázky. Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce uveřejňují shodně MZ, LF a IPVZ na svých webových stránkách.

 

 

7. Jmenný seznam členů atestačních komisí:

8. Podrobné informace k atestační zkoušce:

9. Ubytování. Lékaři, kteří atestují na 1. LF UK mají možnost ubytování v Hotelu ILF, 10 minut od centra Prahy.

  • adresa: Hotel ILF, Budějovická 15, 141 00 Praha 4
  • rezervace: rezervace@hotel-ilf.cz nebo booking@hotel-ilf.cz (je třeba uvést termín a doložit pozvánku k atestaci)
  • ceny: dvoulůžkový pokoj je 620,- Kč/osobu, jednolůžkový pokoj je 920,- Kč včetně DPH a bufetové snídaně.
  • kontakt: Kateřina Hlavničková - vedoucí rezervačního oddělení Hotelu ILF (tel: 261 092 370, fax: 261 261 846)

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 17621 poslední aktualizace: ehall, 14.06.2017
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít