1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

ANCA Disease: How Do Patients Do on RRT?

MUDr. Zdeňka Hrušková z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN publikovala v časopise American Journal of Kidney Diseases (IF 5,9) jako první autorka článek týkající se prognózy jedné významné podskupiny pacientů s onemocněním ledvin na dialýze.  MORE

ajkdblog.org 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace . počet zobrazení: 575 poslední aktualizace: zburi, 20.07.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít