1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuální informace

bfran 12.09.2017

Harmonogram pro zadání ročního hodnocení DSP ak. roku 2016/17

Harmonogram pro zadání ročního hodnocení ak. roku 2016/17: 

studenti 20. 6. - 8. 9. 2017

školitelé 20. 6. - 10. 9. 2017

oborové rady  20. 6. - 20. 9. 2017

Termín pro zadání ročního hodnocení byl pro školitele prodloužen do 18. 9. 2017. 


bfran 21.08.2017

Pozvánka k zápisu pro studenty 2. – 9. ročníku doktorského studia pro akademický rok 2017/18

Řádný termín zápisu pro 2. až 9. ročník je stanoven na období od 20. 9. – 27. 9. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.

Náhradní termín zápisu je stanoven na období 9. – 11. 10. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.

 


bfran 26.06.2017

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/18

Řádný termín zápisu do 1. ročníku je stanoven na období 11. – 13. 9. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.

Náhradní termín zápisu je stanoven na období 9. – 11. 10. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.


khave 04.04.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Biochemie a patobiochemie

Hledáme studenta, který by se v rámci Ph.D. studia zapojil od 1. 10. 2017 do projektu: "Kongenitální katarakty - využití metod sekvenování nové generace v diagnostickém a léčebném algoritmu"


mdema 28.03.2017

Nabídka Ph.D. pozice Biochemie a patobiochemie

Pro akademický rok 2017/2018 vypisujeme výběrové řízení na dvě Ph.D. pozice v oboru Biochemie a patobiochemie.
khave 27.03.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK

nabízíme účast na novém grantovém projektu řešeném ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze Podolí "Diagnostický potenciál buněčných mikropartikulí v pupečníkové krvi"


30.05.2014

metodický materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu

 Metodický materiál uveřejněný na stránkách Univerzity Karlovy v Praze


12.09.2013

Manuál pro doktorské studium vydaný Univerzitou Karlovou v Praze 2013

Materiál je určen účastníkům doktorského studia pro snazší orientaci v doktorském studiuZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 116778 poslední aktualizace: 12.09.2017
zavřít