1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuální informace

bfran 21.04.2017

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/18

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2017/18 přijímací řízení do prezenční a kombinované formy doktorských studijních programů.

Přihlášky ke studiu do doktorských studijních programů jsou přijímány do 30. 4. 2017.


fridrick 20.04.2017

Nabídka PhD v oboru Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Oddělení transkripce a buněčné signalizace Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze nabízí PhD studium v oblasti molekulární biologie nádorových buněk


fridrick 13.04.2017

Nabídka PhD v oboru genová regulace

role enhancerů, superenhacerů, mikroRNA., transkripčních faktorů a 3D struktury chromatinu během hematopoetické diferenciace a leukemogeneze
khave 11.04.2017

Termíny kurzů v Neurovědách

!!!POZOR!!! termín pro přihlášení se do kurzů je: 30. dubna 2017, počet míst je omezený!


khave 10.04.2017

seninář Assessment centrum nanečisto

poslední volná místa na seminář: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14676&lang=cz

Seminář se koná již tuto středu, 12. dubna 2017 od 9,00 - 16,30 hod.

Registrace na seminář: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10002


khave 04.04.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Biochemie a patobiochemie

Hledáme studenta, který by se v rámci Ph.D. studia zapojil od 1. 10. 2017 do projektu: "Kongenitální katarakty - využití metod sekvenování nové generace v diagnostickém a léčebném algoritmu"


bfran 29.03.2017

Termíny přijímacích pohovorů pro akademický rok 2017/18

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil řádné a náhradní termíny přijímacích pohovorů pro doktorské studijní programy pro akademický rok 2017/18. 


ppesa 10.04.2017

Termíny kurzů Experimentální chirurgie

místo kurzů: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2

kontaktní osoba: pí. Jana Urbanová, tel.: 224 967 425


mdema 28.03.2017

Nabídka Ph.D. pozice Biochemie a patobiochemie

Pro akademický rok 2017/2018 vypisujeme výběrové řízení na dvě Ph.D. pozice v oboru Biochemie a patobiochemie.
khave 27.03.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK

nabízíme účast na novém grantovém projektu řešeném ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze Podolí "Diagnostický potenciál buněčných mikropartikulí v pupečníkové krvi"


khave 13.03.2017

Nabídka Ph.D. studium v oblasti experimentální onkologie a biochemie

Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - Laboratoř biologie nádorové buňky hledá motivovaného studenta či studentku se zájmen o studium nádorového mikroprostředí u mozkových nádorů.


ppesa 09.03.2017

Novinky v biomedicínském výzkumu 2016/2017

Kurz je sestaven z přednášek zahraničních a domácích světově uznávaných odborníků zabývajících se molekulovými mechanismy etiologie, patogeneze a terapie chorob.


ppesa 09.03.2017

Výběrové řízení na Ph.D. v oboru Biochemie a patobiochemie

Ústav lékařské biochemie a patobiochemie 1. LF vypisuje pro akademický rok 2017/2018 výběrové řízení na Ph.D. v oboru Biochemie a patobiochemie.


mdema 06.03.2017

Invitation to The Biomania Student Scientific Meeting Brno 2017 / Pozvánka na Studentské vědecké zasedání BIOMANIA v Brně 2017

Studentské vědecké zasedání BIOMANIA se bude konat dne 3. října 2017 v prostředí Hvězdárny v planetáriu Brno.


Registrace : od 1.5.2017 do 31.července 2017 (aktivní účastníci) nebo do 31.srpna 2017 (pasivní účastníci) konference je omezena na 100 účastníků.
bfran 03.03.2017

Nabídka Statistických konzultací pro letní semestr

Dovolujeme si vás informovat o nabídce Statistických konzultací pro letní semestr 2017.


ppesa 27.02.2017

Nabídka ÚMG AV ČR

Laboratoř biologie nádorové buňky ÚMG AV ČR hledá do svého kolektivu motivovaného/ou postdoktoranda/postdoktorandku.


khave 06.02.2017

Revmatologický ústav přijme postgraduálního studenta

Obor: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

 
ppesa 20.01.2017

Téma disertace doktorský studijní program biochemie a patobiochemie 2017

Úloha stabilních analogů anorexigenních neuropeptidů v metabolickém syndromu


ppesa 11.01.2017

Nabídka Ph.D.studia OR Fyziologie a patofyziologie člověka

Možnost doktorského studia na téma: "Neuroprognostifikace u pacientů po zástavě oběhu a různých typech reperfuze"


ppesa 03.01.2017

Kurz pro studenty doktorského studia Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie

Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie


bfran 02.12.2016

Stipendia DAAD

Dovolujeme si vás informovat o možnosti získání stipendií DAAD, která se týkají studia či výzkumné činnosti v Německu. O tato stipendia mohou žádat studenti bakalářských, magisterských, doktorandských i postdoktorandských studijních programů, vysokoškolští učitelé aj. Bližší informace naleznete v příloze tohoto sdělení.ppesa 14.10.2016

Kurz pro studenty DSP-2016/2017 (Endokrinologický ústav)

Kurz Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu 2016/2017 viz příloha

 


30.05.2014

metodický materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu

 Metodický materiál uveřejněný na stránkách Univerzity Karlovy v Praze


12.09.2013

Manuál pro doktorské studium vydaný Univerzitou Karlovou v Praze 2013

Materiál je určen účastníkům doktorského studia pro snazší orientaci v doktorském studiuZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 102696 poslední aktualizace: 21.04.2017
zavřít