1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuální informace

bfran 28.06.2017

Dodatečné přijímací řízení do doktorských studijních programů - 2017/18

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2017/18 dodatečné přijímací řízení do prezenční a kombinované formy pro studijní programy Bioetika, Biochemie a patobiochemie, Fyziologie a patofyziologie člověka Neurovědy. 


bfran 26.06.2017

Pozvánka k zápisu pro studenty 2. – 9. ročníku doktorského studia pro akademický rok 2017/18

Řádný termín zápisu pro 2. až 9. ročník je stanoven na období od 20. 9. – 27. 9. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.

Náhradní termín zápisu je stanoven na období 9. – 11. 10. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.


bfran 26.06.2017

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/18

Řádný termín zápisu do 1. ročníku je stanoven na období 11. – 13. 9. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.

Náhradní termín zápisu je stanoven na období 9. – 11. 10. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.


bfran 03.05.2017

Termíny přijímacích pohovorů pro akademický rok 2017/18

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil řádné a náhradní termíny přijímacích pohovorů pro doktorské studijní programy pro akademický rok 2017/18. 


fridrick 03.05.2017

Brno: Offer of PhD positions in Biomedicine

Four positions are avalaible immediately to study various aspects of Receptor Tyrosine Kinase (RTK) signaling.


fridrick 13.04.2017

Nabídka PhD v oboru genová regulace

role enhancerů, superenhacerů, mikroRNA., transkripčních faktorů a 3D struktury chromatinu během hematopoetické diferenciace a leukemogeneze
khave 04.04.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Biochemie a patobiochemie

Hledáme studenta, který by se v rámci Ph.D. studia zapojil od 1. 10. 2017 do projektu: "Kongenitální katarakty - využití metod sekvenování nové generace v diagnostickém a léčebném algoritmu"


ppesa 10.04.2017

Termíny kurzů Experimentální chirurgie

místo kurzů: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2

kontaktní osoba: pí. Jana Urbanová, tel.: 224 967 425


mdema 28.03.2017

Nabídka Ph.D. pozice Biochemie a patobiochemie

Pro akademický rok 2017/2018 vypisujeme výběrové řízení na dvě Ph.D. pozice v oboru Biochemie a patobiochemie.
khave 27.03.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK

nabízíme účast na novém grantovém projektu řešeném ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze Podolí "Diagnostický potenciál buněčných mikropartikulí v pupečníkové krvi"


mdema 06.03.2017

Invitation to The Biomania Student Scientific Meeting Brno 2017 / Pozvánka na Studentské vědecké zasedání BIOMANIA v Brně 2017

Studentské vědecké zasedání BIOMANIA se bude konat dne 3. října 2017 v prostředí Hvězdárny v planetáriu Brno.


Registrace : od 1.5.2017 do 31.července 2017 (aktivní účastníci) nebo do 31.srpna 2017 (pasivní účastníci) konference je omezena na 100 účastníků.
30.05.2014

metodický materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu

 Metodický materiál uveřejněný na stránkách Univerzity Karlovy v Praze


12.09.2013

Manuál pro doktorské studium vydaný Univerzitou Karlovou v Praze 2013

Materiál je určen účastníkům doktorského studia pro snazší orientaci v doktorském studiuZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 107193 poslední aktualizace: 28.06.2017
zavřít